Program CAD

T-FLEX CAD – aktualizacja 17.0.80.0

 1. Rzutowanie 2D. Dodano nowe odseparowane polecenie „Lokalny Widok Przekroju”. Od teraz można wykonać wiele różnych lokalnych przekrojów jednocześnie. Więcej informacji o tej funkcji znajduje się w zaktualizowanym dokumencie „Informacje o wersji 17” (str. 102)
 2. Rzutowanie 2D. Teraz podczas tworzenia rzutowania „Widok dowolny” – domyślny punkt widoku odpowiada aktualnej pozycji aktywnej kamery w oknie 3D. Pozwala to na wykonanie szybkich rzutów 2D z układu modelu w 3D i ewentualnej jego aktualizacji po zmianie położenia modelu przez specjalny przycisk w edycji rzutu.
 3. Rzutowanie 2D. Dodano opcję automenu „Wybierz elementy do wykluczenia” z obszaru przerwania w trybie edycji przerwań rzutowania i widoku rysunku.
 4. Osie. Możliwe jest wykonanie osi pomiędzy dwoma koncentrycznymi okręgami. „Informacje o wersji 17” (str. 106)
 5. Przekrój 3D. Dodano możliwość zmiany wymiarów płaszczyzny cięcia po i podczas tworzenia przekroju według płaszczyzny.
 6. Zmienne. Dodano funkcję tounit( , ), która pozwala ukryć jednostki miary zmiennej. „Informacje o wersji 17” (str. 130)
 7. Obróć normalnie. Polecenie „Obróć normalnie” do wybranego elementu zostało zaktualizowane. Za pomocą skrótu F8 możliwe jest wywołanie najbliższego widoku standardowego ustawionego do wybranego elementu. „Informacje o wersji 17” (str. 141)
 8. Interfejs użytkownika. Przyciski do szybkiej nawigacji do pierwszej i ostatniej strony zostały dodane do paska zakładek stron „Informacje o wersji 17” (str. 143)
 9. Płaszczyzny pracy. Polecenie „Otwórz okno 2D” zostało dodane do menu kontekstowego płaszczyzny pracy. Polecenie otwiera stronę wybranej płaszczyzny pracy w oknie 2D.
 10. Płaszczyzny pracy. Parametr „Wygaś” został dodawany do okna dialogowego parametrów płaszczyzny pracy.
 11. Szyk 3D. W dolnej części okna parametrów została dodana karta Opcje zawierająca pole wyboru „Podgląd dynamiczny”. Tak więc możesz teraz wyłączyć podgląd dynamiczny podczas tworzenia i edycji szyków.
 12. Materiały. Jeżeli materiał modelu jest zdefiniowany za pomocą zmiennej, to po zmianie materiału za pomocą polecenia przeciągnij i upuść lub polecenia menu kontekstowego, system zasugeruje zmianę wartości zmiennej.
 13. Wiązania 3D. Zmiany w poleceniu i możliwość zachowanie pozycji elementów powiązanych po usunięciu wiązań.
 14. Import/export. Dodano obsługę Creo 9, Inventor 2023, NX 2206.
 15. Import. Importowane bryły mają teraz te same materiały, co w pliku źródłowym.
 16. Inne zmiany, optymalizacje i poprawki

Dokument  „Informacje o T-FLEX CAD 17” – zawiera pełen spis zmian i nowości w wersji 17.
Dokładny spis zmian znajduje się w dokumencie „T-FLEX CAD 17 Current Changes” [Bieżące zmiany].

Aktualizacje można pobrać ze strony: www.tflex.pl/aktualizacje
Hasło dostępowe do strony aktualizacji zostało przesłane do klientów komercyjnych z aktualną usługą aktualizacji.