T-FLEX VR

T-FLEX CAD & T-FLEX VR
- nowa innowacyjna technologia projektowania

Rzeczywistość wirtualna (zwana dalej VR) … Ci, którzy mieli możliwość poznać tę wspaniałą technologię, najprawdopodobniej z pełnym zrozumieniem tych słów powiedzą: „Wirtualna rzeczywistość jest przyszłością!”. Jakiś czas temu technologie VR były wykorzystywane głównie w przemyśle rozrywkowym. Czas nie stoi jednak w miejscu, a VR coraz częściej znajduje zastosowanie w profesjonalnych aplikacjach tj. T-FLEX CAD.

Czym jest T-FLEX VR?

Producent systemu T-FLEX (Top Systems Ltd.) po raz pierwszy zademonstrował swoje osiągnięcia w dziedzinie VR w maju 2017 r. W ramach dorocznego forum IT T-FLEX PLM. Wówczas zademonstrowali T-FLEX VR – nowy moduł dodający wsparcie dla VR w T-FLEX CAD – jednym z czołowych produktów firmy. W maju 2017 r. Moduł T-FLEX VR znajdował się na wczesnym etapie rozwoju i dlatego miał dość ograniczony zestaw funkcji. Jednak rozwój modułu nie został zahamowany, a obecnie funkcjonalność T-FLEX VR stała się tak szeroka, że ​​zasługuje na osobny artykuł do jego opisu.
Odtwórz wideo
Przede wszystkim warto wspomnieć, że T-FLEX VR współdziała z urządzeniami VR za pośrednictwem interfejsu oprogramowania OpenVR. Pozwala to modułowi wspierać szeroką gamę sprzętu VR dostępnego na rynku, w tym oczywiście z najpopularniejsze – HTC Vive i Oculus Rift.
Moduł T-FLEX VR jest bezpośrednio zintegrowany z systemem inżynierskim T-FLEX CAD, co natychmiast pozwala otworzyć model 3D w VR – poprzez kliknięcie jednego przycisku, Tym samym użytkownik T-FLEX VR nie wymaga specjalnego przeszkolenia -zobaczy w VR tę samą scenę, jak w konwencjonalnym środowisku pracy T-FLEX CAD 3D. Zalety tego podejścia zostaną omówione później.

Nawigacja w przestrzeni VR

Nawigacja w przestrzeni VR odbywa się za pomocą manipulatorów 3D. Przenoszenie, obracanie i skalowanie to polecenia nawigacyjne, które są dostępne dla użytkowników w dowolnym momencie. Inne dostępne polecenia VR są spowodowane wyborem odpowiedniego elementu z menu VR. Wybór dostępnych poleceń jest dość szeroki i należy to omówić bardziej szczegółowo.
Przede wszystkim rozważmy, jakie dodatkowe możliwości nawigacji w przestrzeni VR są dostępne dla użytkownika:
  • Teleportacja. Jest to tryb w którym użytkownik określa konkretny punkt do którego jest przenoszony. Ten tryb nawigacji jest najwygodniejszy podczas pracy z modelami architektonicznymi, gdy użytkownik chce „poruszać się” po wirtualnych obiektach;
  • Przejdź do obiektu. W tym trybie użytkownik wskazuje części modelu 3D, który chce zobaczyć bliżej, aby w najbardziej komfortowy sposób zbadać wybrany obszar. Ten tryb może być przydatny, jeśli potrzebujesz wizualnej oceny przemysłowych modeli 3D z wieloma małymi częściami, które znajdują się w pewnej odległości od siebie;
  • Lot. W tym trybie użytkownik wskazuje model 3D, a następnie nie „teleportuje”, ale porusza się z pewną prędkością, stopniowo zbliżając się do tego punktu. Tryb ten może być przydatny zarówno podczas pracy z dużymi modelami architektonicznymi, jak i podczas przeprowadzania wizualnej oceny przemysłowych modeli 3D;
  • Ustaw skalę obrazu na 1:1. Po wybraniu tej opcji skala obrazu w przestrzeni wirtualnej zbliża się do naturalnej. Opcja ta jest bardzo przydatna w przypadku, gdy skala modelu 3D odbieranego w przestrzeni VR powinna odpowiadać skali rzeczywistego produktu;
  • Wybór kamery. Na scenie 3D T-FLEX CAD można operować jednocześnie kilkoma kamerami. Opcja Wybierz kamerę pozwala szybko przełączać się między nimi. Jest to bardzo wygodne w tych momentach, w których konieczne jest szybkie przełączanie się między znanymi punktami widzenia w przestrzeni VR. Na przykładzie prezentacji 3D modeli helikopterów – system po wyborze odpowiedniej kamery pozwala natychmiast z zewnątrz – zasiąść w fotelu pilota.
Jedną z większych zalet VR w porównaniu z tradycyjnymi systemami wyświetlania – jest możliwość zanurzenia się w scenie VR i obejrzenie wirtualnego przedmiotu, tak jakby był już wykonany. W rezultacie użytkowanie VR jest idealne dla różnych scenariuszy oceny wirtualnych prototypów. W tym celu T-FLEX VR, oprócz poleceń nawigacyjnych opisanych powyżej, ma specjalne polecenia:
  • Weź to. Zgodnie z nazwą polecenia pozwala wybrać obiekt, „wziąć” go w rękę (obiekt automatycznie przechodzi do manipulatora VR) i pozwala na wizualną ocenę. Gdy obiekt znajduje się w dłoni, może być obracany i skalowany przez drugi kontroler VR. Po zakończeniu polecenia obiekt zajmuje swoją początkową pozycję w scenie;
  • Przekrój. Gdy to polecenie jest aktywowane, do kontrolera VR dołączona jest płaszczyzna przekroju, którą można dynamicznie przesuwać lub ustawiać na wybrane położenie w przestrzeni VR. W tym przypadku użytkownik ma możliwość jednoczesnego tworzenia kilku płaszczyzn cięcia.
Innym ważnym scenariuszem korzystania z VR jest szkolenie personelu i obsługa posprzedażowa produktów. W tym celu w T-FLEX VR dostępne jest specjalne polecenie:
  • Demontaż. To polecenie umożliwia uruchamianie skryptów animacji (w tym scenariuszy tworzenia i rozkładania) utworzonych w T-FLEX CAD. Jak wiedzą użytkownicy T-FLEX CAD, może istnieć kilka takich scenariuszy. Użytkownicy T-FLEX VR mogą aktywować różne scenariusze animacji, w zależności od tego, które obiekty są wybrane w VR. Na przykład duży zespół może zawierać oddzielne scenariusze demontażu różnych podzespołów, które są częścią zespołu głównego. Pozwala to na wykorzystanie VR do szkolenia personelu zajmującego się konserwacją, co jest szczególnie ważne, gdy sprzęt jest drogi, niebezpieczny lub nadal istnieje tylko jako wirtualny prototyp.

Projektowanie w VR już dziś

Przed przystąpieniem do opisu innych funkcji T-FLEX VR, ważne jest, aby zrozumieć, że model 3D użytkownika w przestrzeni VR – to jest kopia modelu 3D w oknie T-FLEX CAD, czyli taki sam model 3D , który jest w trakcie projektowania. Innymi słowy, nawet na scenie VR użytkownik kontynuuje pracę z modelem parametrycznym T-FLEX CAD. Jest to ważna różnica i kluczowa zaleta T-FLEX CAD i T-FLEX VR od innych CAD z deklarowaną obsługą VR: użytkownik T-FLEX CAD może używać VR jako narzędzia nie tylko do oglądania modeli 3D, wizualizacji i wirtualnego uczenia się, ale także do projektowania, ponieważ wszelkie manipulacje z modelem, który użytkownik wykonuje w VR, prowadzą do zmiany w tym modelu 3D (i na odwrót). To dzięki temu, jak również dzięki unikalnym sposobom parametryzacji T-FLEX CAD, użytkownicy T-FLEX VR mają unikalny zestaw poleceń, które są zasadniczo niedostępne w innych systemach CAD:
  • Koniugacje. Jeśli zespół 3D zostanie zbudowany przy użyciu mechanizmu interfejsu, użytkownik T-FLEX VR może „chwycić” i przenieść wybrane elementy projektowanego projektu w przestrzeń VR, tak jakby poruszał rękami w rzeczywistym świecie. W tym przypadku symulowany jest wpływ na mechanizm, tak jakby odpowiednia siła została zastosowana do wybranego punktu części. Pod wpływem tej siły część mechanizmu zaczyna się poruszać. Ruch jest ograniczony do podanych koniugacji z innymi częściami i przestrzenią zewnętrzną. Oznacza to, że wybrana część pociąga drugą, obraca bieg itd., aż cały mechanizm zostanie włączony w ruch. W tym przypadku masa i momenty bezwładności ruchomych elementów są brane pod uwagę podczas ruchu. Jeśli odpowiednia opcja jest włączona, komponenty mogą również kontynuować ruch przez bezwładność.
  • Manipulatory. Jak wiadomo, T-FLEX CAD – od samego początku oparty na zasadach pełnej parametryzacji, jest dziś jednym z najbardziej zaawansowanych środków projektowania parametrycznego na świecie. Rysowanie, model 3D, edytor zmiennych, bazy danych, a nawet, jeśli to konieczne kod programu – tak unikalne cechy T-FLEX CAD pozwalają łączyć to wszystko i sprawiać, że funkcjonuje zgodnie z logiką osadzoną w modelu. Manipulatory są specjalnymi obiektami modelu 3D, umożliwiającymi zmianę wartości zmiennych T-FLEX CAD, a tym samym zmianę geometrii części i złożeń. Ten unikalny mechanizm jest w pełni dostępny dla użytkowników T-FLEX VR. Będąc w przestrzeni VR, możesz użyć kontrolerów VR, aby przesunąć manipulatory do nowej pozycji. Zgodnie z nową pozycją manipulatorów, a więc nową wartością zmiennych, model parametryczny T-FLEX CAD zostanie zaktualizowany, co może prowadzić do zmiany geometrii 3D części i złożeń, automatycznej zmiany rysunków i specyfikacji. Tak więc T-FLEX VR jest bardzo realistycznym narzędziem do projektowania, przenoszącym ten proces na nowy poziom technologiczny.

T-FLEX VR – elastyczne rozwiązanie dla szerokiej gamy zadań

Moduł T-FLEX VR, zgodnie z ideologią T-FLEX CAD (T-Total, Flex-Flexibility), został początkowo opracowany tak elastycznie, jak to tylko możliwe, dostosowany do najszerszego zakresu zadań. Dlatego dla użytkowników dostępna jest duża liczba parametrów, dzięki czemu można dostosować działanie T-FLEX VR jako całości, a w szczególności jego poszczególnych poleceń. Na przykład, podczas nawigacji nakazuje, aby włączyć/wyłączyć zoom i obrót, aby naprawić oś pionową wskazuje prędkość ruchu trybu Lot; Ponadto dostępne są inne opcje.
Kolejnym przykładem elastyczności ustawień modułu T-FLEX VR są szerokie możliwości dostrajania kontrolerów VR używanych do nawigacji i pracy z poleceniami w przestrzeni VR. Każdy z dwóch używanych kontrolerów można skonfigurować osobno, wybierając kompozycję poleceń, które użytkownik preferuje w lewej lub prawej ręce. Co więcej, „zaawansowani” użytkownicy mogą używać specjalnego pliku w formacie XML do zmiany zarówno składu poleceń, jak i wyglądu menu VR, w którym się pojawiają.

T-FLEX VR we wszystkich etapach procesu projektowania

Już teraz T-FLEX VR może być stosowany na wszystkich etapach przygotowania produktu: planowanie, projektowanie, negocjacje i akceptacja, serwis posprzedażowy i szkolenia. Jednocześnie T-FLEX VR daje użytkownikom możliwość nie tylko przeprowadzenia analizy wizualnej produktu, sprawdzenia ergonomii, oceny projektu, ale także przeprowadzenia realnego projektu w przestrzeni wirtualnej. Ponadto użytkownicy T-FLEX CAD mogą używać VR jako środowiska do szkolenia pracowników obsługi technicznej. Duża liczba różnych opcji i konfigurowalnych kontrolerów VR pozwoli Ci wygodnie skonfigurować środowisko VR do osobistych potrzeb i preferencji każdego użytkownika. Bezpośrednia integracja T-FLEX VR i T-FLEX CAD zapewnia projektantom unikalne narzędzia do rozwiązywania różnorodnych zadań na najbardziej zaawansowanym poziomie technologicznym.
T-FLEX VR to naprawdę interesująca i nowoczesna technologia, która jeszcze bardziej rozszerza możliwości T-FLEX PLM. Podobnie jak inne produkty linii T-FLEX, moduł T-FLEX VR będzie aktywnie rozwijany z dodawaniem coraz większej ilości funkcji.
Pozostaje jeszcze dodać, że już za już niedługo, każdy, kto będzie chciał osobiście zapoznać się z możliwościami nowego rozwiązania będzie mógł przyjść do biura firmy NewTech Solutions Sp. z o.o. i odwiedzić stałe stanowisko demonstracyjne w laboratorium wirtualnej rzeczywistości T-FLEX VR. Funkcjonalność VR będzie demonstrowana również podczas spotkań i wydarzeń targowych.
Oprogramowanie T-FLEX dostarczane jest przez firmę NewTech Solutions Sp. z o.o.