Rysowanie 2D

T-FLEX CAD pozwala tworzyć parametryczne rysunki 2D od podstaw, każdy tworzony (rysowany) obiekt można elastycznie dopasowywać wykorzystując zaimplementowany w systemie sposób modyfikacji. Mówiąc obrazowo każdy obiekt poddaje się zmianom samoistnie dopasowując się do żądanych kryteriów. Praca na płaszczyźnie 2D osiąga dużą szybkość i łatwość – opierając się o rozbudowaną paletę narzędzi 2D w stopniu nie spotykanym w innych systemach. Rysowanie skomplikowanych kształtów staje się zadaniem nadzwyczaj prostym.

To wszystko dzięki temu, że podstawą projektowania w T-FLEX CAD jest jego parametryczny silnik o mocy przewyższającej inne systemy CAD, który nie jest ograniczony ilością połączonych obiektów 2D.

Obiekty uaktualniają się natychmiast po wprowadzeniu zmian bez względu na ich źródło. Nadawane w T-FLEX CAD tzw. automatyczne relacje podczas rysowania zapewniają dużo większą kontrolę nad późniejszą modyfikacją szkicu w porównaniu do innych systemów CAD. Rysować parametrycznie od podstaw to idea twórców sytemu. Konsekwencje takiego podejścia są nieocenione na każdym etapie projektowania. Projekt może być w pełni automatyczny, dzięki czemu nie trzeba edytować głównego rysunku, gdy zachodzi potrzeba naniesienia zmian.

Eliminuje się duże nakłady prac nad ciągłym i męczącym przerabianiem dokumentacji technicznych, w których pojawiające się błędy niejednokrotnie skutkują wymiernymi stratami. Wykorzystując potężną parametryzację dokumentacyjną, która jest nieodłączną częścią programu T-FLEX CAD – proces modyfikacji dokumentacji jest szybki i bezbłędny.

Niektóre z funkcjonalności, podkreślające unikalną formułę systemu na rynku oprogramowania typu CAD to:

► pełna kontrola nad powstawaniem szkicu i późniejszymi zmianami,
► możliwość modyfikacji wszystkich (nawet głównych) zależności szkicu,
► możliwość uzależnienia wybranego parametru od innych,
► możliwość zmiany parametrów wielu elementów jednocześnie,
► możliwość skorzystania z zadań optymalizacyjnych pomocnych w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań,
► możliwość tworzenia animacji i sprawdzenia zależności kinematycznych w fazie rysunku.