Test porównujący wydajność wybranych systemów CAD – część pierwsza.

Test miał na celu wykazanie ewentualnych różnic wydajnościowych w formie i szybkości działania wybranych systemów CAD – podczas pracy z modelem zawierającym kilkadziesiąt tysięcy części.

Testowy model złożeniowy został otwarty w każdym systemie z osobna w PEŁNEJ PAMIĘCI (bez aktywacji narzędzi wspomagających pracę na dużych złożeniach). Analizowana była m.in. szybkość reakcji na manipulację modelem; występujące różnice w reprezentacji geometrii podczas obrotu, przesuwania i skalowania; szybkość przeliczania operacji, zapisu projektu oraz m.in. użycie pamięci operacyjnej.


Zamieszczone wyniki przedstawiają średnią z kilku powtórzeń analizowanego parametru dla danych stanowisk komputerowych.


Do testu użyte zostały następujące aplikacje:

  1. T-Flex Parametric CAD 12 x64;
  2. System „X”  – jeden z bardzo znanych systemów klasy „Middle range” w wersji 64 bitowej;
  3. System „Y”  – jeden z bardzo znanych systemów klasy „Middle range” w wersji 64 bitowej;

► Testowa konfiguracja sprzętowa (komputer 1) – Mobilna stacja robocza DELL Precision M6500:

System operacyjny Windows 7 Pro x64
Procesor i7 Q740 1.73 GHz
Pamięć RAM 8 GB
Karta graficzna Nvidia Quadro FX 2800 M
HDD SATA 3 Gb/s; 7200 RPM; 16 MB cache

Wersja sterownika karty graficznej: 8.17.12.9635

Tabela porównawcza z wynikami dla [Komputer 1]
Tabela 1. Porównanie wyników testu na komputerze 1

► Testowa konfiguracja sprzętowa (komputer 2) – Mobilna stacja robocza HP Compaq 8510w:

System operacyjny Windows 7 Pro x64
Procesor Intel Core2 Duo T7500 2.2 GHz
Pamięć RAM 4 GB
Karta graficzna Nvidia Quadro FX 570 M
HDD SATA 1.5 Gb/s; 7200 RPM; 8 MB cache

Tabela porównawcza z wynikami dla [Komputer 2]
Tabela 2. Porównanie wyników testu na komputrze 2

 Objaśnienia do poszczególnych pozycji w tabeli 1 i 2:

Ad. 1 [Czas instalacji] Przybliżony czas typowej instalacji oprogramowania.

Ad. 2 [Wolna przestrzeń dyskowa potrzebna do instalacji] Ilość wolnego miejsca na dysku konieczna do uruchomienia procesu instalacji danego programu w opcjach standardowych.

Ad. 3 [Uruchomienie programu] Podany został czas uruchomienia programu za pierwszym razem po uruchomieniu systemu Windows oraz średnia z 3 kolejnych uruchomień. Czas uruchomienia mierzony jest do momentu pełnej gotowości aplikacji do pracy.

*) rzeczywisty czas uruchomienia aplikacji może być inny w zależności od zastosowanego typu licencji.

Ad. 4 [Rozmiar projektu testowego] Przed testem dokonany został import projektu złożeniowego 10 przenośników (każdy po ok. 6500 części) w formacie Parasolid (zapis tekstowy), następnie projekt został zapisany w wewnętrznym formacie każdego z testowanych systemów. Przedmiotem analizy był plik złożeniowy:

  1. *.GRB – dla systemu T-Flex CADŸ;
  2. *.### – dla systemu „X”;
  3. *.### – dla systemu „Y”;

Projekt zawiera łącznie ok. 65 000 części zapisanych w 2312 plikach. Części powtarzające się we wszystkich przenośnikach stanowią osobne podzłożenie co związane jest z opcją importu formatu Parasolid.

Ad. 5 [Otwarcie projektu złożeniowego zawierającego ok. 65 000 części] Czas otwarcia projektu z pozycji 4 – mierzony od momentu rozpoczęcia akcji „Otwórz” do możliwości kontynuacji pracy w programie.

Testowy projekt w T-FLEX CAD 12
Projekt otwarty w T-Flex CAD 12

Testowy projekt w systemie X
Projekt otwarty w systemie „X”

Testowy projekt w systemie Y
Projekt otwarty w systemie „Y”

Ad. 6 [Użycie pamięci operacyjnej do otwarcia projektu] Podana wartość użycia pamięci operacyjnej RAM stanowi różnicę pomiędzy pamięcią użytą przy uruchomieniu aplikacji a całkowitą ilością pamięci użytą do otwarcia projektu. Uwagę zwraca tu różnica użycia pamięci przez aplikację T-Flex CAD na obu komputerach, co jest spowodowane mniejszą ilością pamięci RAM karty graficznej na „Komputerze 2”.

Ad. 7 [Aktywny widok] W każdym z testowanych systemów aktywowany został domyślnie taki sam widok – bez opcji rzucania cienia oraz innych realistycznych trybów widoku, jakie mogłyby wpłynąć na pogorszenie wydajności danego systemu w stosunku do reszty testowanych aplikacji.

Ad. 8 [Czas reakcji na zmianę widoku standardowego] Czas mierzony od momentu wyboru opcji ustawiającej jeden z widoków standardowych (góra, przód, lewo itp.) do momentu reakcji systemu/poruszenia się modelu – podana została średnia z kilku zmian widoków.

Ad. 9 [Szybkość reakcji na obrót] Czas mierzony od momentu wciśnięcia przycisku/opcji aktywującej obrót – do momentu poruszenia się modelu (różnica w podanych czasach zależna jest od stopnia powiększenia modelu).

Ad. 10 [Upraszczanie geometrii podczas obrotu] Informacja związana z faktem występowania uprosz-czeń geometrii modelu podczas obrotu.

Komentarz do wyniku testu - upraszczanie geometrii podczas obrotu


T-Flex CAD podczas obrotu testowym modelem
T-Flex CAD podczas obrotu testowym modelem
T-Flex CAD podczas obrotu testowym modelem


System X podczas obrotu testowym modelem
System X podczas obrotu testowym modelem
System „X” podczas obrotu testowym modelem


System Y podczas obrotu testowym modelem
System Y podczas obrotu testowym modelem
System „Y” podczas obrotu testowym modelem


Ad. 11 [Wygładzanie krawędzi] Informacja związana z aktywnością opcji antyaliasingu. Włączone wygładzanie krawędzi wpływa na polepszenie jakości wyświetlanego obrazu, jednocześnie ujemnie wpływa na wydajność.

Aktywność opcji antyaliasingu w T-FLEX CAD 12 i systemie X oraz jej brak w systemie Y.
Aktywność opcji wygładzania krawędzi w T-Flex CAD 12 i systemie „X” oraz jej brak w systemie „Y”

Ad. 12 [Czas powrotu do pracy po obrocie modelem] Czas możliwości wyboru dowolnej opcji po zaprzestaniu obrotu modelem. Jest to również czas powrotu do rzeczywistej/nieuproszczonej reprezentacji geometrii.

Ad. 13 [Wykonanie przykładowej operacji zaokrąglenia krawędzi] Czas przeliczania operacji zaokrą-glenia krawędzi na wybranej części (tej samej dla każdego systemu).

Ad. 14 [Cofnięcie operacji] Czas oczekiwania na cofnięcie operacji dokonanej w poz. 13 (powrót do poprzedniego stanu geometrii).

Ad. 15 [Zapis modelu] Zapis geometrii przez opcję „Zapisz jako” – czas mierzony do mementu w którym możliwa jest kontynuacja pracy w programie.


Podsumowując osiągnięte przez dane aplikacje czasy – otrzymamy w przypadku wykonania takich czynności jak:

pierwsze uruchomienie aplikacji + otwarcie projektu + 3 krotna zmiana widoku standardowego +obrót modelem + wybór/wykonanie operacji zaokrąglenia + cofnięcie operacji + zapis projektu
(suma najkrótszych czasów uwzględniająca oczekiwanie na możliwość kontynuacji pracy) następujące rezultaty:

► T-Flex CAD 12 – 114 sek. dla „Komputer 1” i 232 sek. dla „Komputer 2”
► System „X” – 315 sek. dla „Komputer 1” i 452 sek. dla „Komputer 2”
► System „Y”  – 238 sek. dla „Komputer 1” i 466 sek. dla „Komputer 2”


Przebieg testu na Komputerze 1 (DELL Precision M6500) został zarejestrowany zewnętrzną kamerą, aby nie obciążać sprzętu dodatkowo działającym procesem. W materiale ukazane są również opcje/ustawienia wydajnościowe każdej z aplikacji aktywne podczas testu.

Z uwagi na niepublikowanie nazw testowanych aplikacji – udostępniony został materiał wideo dla aplikacji T-Flex CAD 12.

Sekcja filmowa – Test wydajności

Zobacz kolejny test


Znaki towarowe zastrzeżone:
Wszystkie znaki towarowe – T-Flex CAD, T-Flex Parametric CAD, Windows, Nvidia, Geforce, Parasolid, Dell, HP i inne użyte w materiale są zastrzeżone przez odpowiednich właścicieli.