Animacje 2D

Zaawansowane możliwości oprogramowania T-FLEX CAD pozwalają na wykonanie skomplikowanych animacji bezpośrednio na szkicu. Standardowa animacja wykorzystująca 1 zmienną dostępna jest w menu „Parametry/Animacja…”. Aby uruchomić animację należy naszkicować obiekt ze zmienną sterującą np. {a}. Zmiana wartości zmiennej powoduje odpowiednio zaplanowany ruch szkicu. W ustawieniach okna „Animacji” musimy wskazać dla jakiej zmiennej system ma zmieniać wartość w zakresie zdefiniowanym pomiędzy wartością początkową a wartością końcową.

Animację po uruchomieniu można obserwować bezpośrednio w oknie programu lub na jej podstawie wygenerować plik multimedialny (AVI). Kilka przykładów animacji 2D prezentują poniższe obrazki.