Optymalizacja 2D

T-FLEX CAD posiada mechanizmy pozwalające na przeprowadzenie optymalizacji projektu dla znalezienia najlepszych rozwiązań. Optymalizacja dostępna jest zarówno w środowisku 2D jaki i 3D programu. Działanie i niektóre możliwości optymalizacji przedstawimy na przykładzie parametrycznego rysunku 2D na którym zaprojektowane zostały napinacze z „naciągniętym” paskiem.
Napinacze są zamocowane na stałe, mogą jedynie obracać się wokół własnej osi. Początkowo wszystkie napinacze ułożone są pod kątem 219.6 stopni. Długość paska przy zachowaniu pozycji napinaczy równa jest 701.43 mm. Zadanie optymalizacji jest następujące: „Znajdź ustawienie dla najkrótszego paska”. Zgodnie z poniższym przykładem system musi „minimalizować” parametr „dl_paska” za pomocą zmiennych związanych z możliwym pełnym obrotem (0-360 stopni) wszystkich napinaczy.
Optymalizacja może używać różnych algorytmów obliczeń: „Szybkie Przeszukiwanie”, „Interaktywne Przeszukiwanie” oraz „Dwudzielność” w zależności od zadania. Każdy algorytm można odpowiednio dostosować, aby uzyskać dokładniejszy wynik lub np. skrócić czas obliczeń.W naszym przypadku użyjemy „Szybkiego Przeszukiwania”, zgodnie z informacją „algorytm ten jest dogodny dla funkcji mających prostą strukturę i więcej niż jedno ekstremum”.
Jeśli we wcześniejszym oknie „Zadanie Optymalizacji” zaznaczona została pozycja „Pokaż aktualny rezultat”, to mamy możliwość obserwacji całego procesu poszukiwania rozwiązania:
Po zakończeniu obliczeń i znalezieniu rozwiązania możemy zaakceptować przyciskiem „OK” zmiany, w przeciwnym przypadku używamy przycisku „Wyjście”, aby pominąć akceptację wyliczonych parametrów. Drugie zadanie optymalizacji jest następujące: „Dopasuj napinacze do paska”. W zadaniu tym ponownie użyjemy wszystkich zmiennych pozwalających na swobodny obrót napinaczy, jednak system musi znaleźć takie ich ułożenie, aby udało się „naciągnąć” na nich pasek o długości równej 675 mm.
Trzecie zadanie optymalizacji jest następujące: „Dopasuj napinacze do paska z ograniczeniami”. W zadaniu tym szukamy takiego ułożenia napinaczy, aby dopasowało się ono do długości paska równej 591 mm, przy pewnych ograniczeniach:
► kąt obrotu napinacza „a1” musi być większy bądź równy od 180 stopni, ► napinacz „a5” jest nieruchomy i nie może być zmieniony w optymalizacji, ► napinacz „a3” może obracać się jedynie w przedziale kątowym 150-290 stopni, ► pozostałe napinacze mogą swobodnie się obracać.