Elementy/instalacje rurowe

Wybrana funkcjonalność w zakresie projektowania elementów rurowych

T-Flex CAD posiada zestaw narzędzi, które możemy wykorzystać do wydajnego projektowania kształtów rurowych.System daje ogromne możliwości swobodnego rysowania ścieżek do utworzenia elementów rurowych m.in. poprzez:
► możliwość rysowania na rozwiniętym walcu, kuli czy torusie. Fragment rury utworzony w ten sposób może być częścią kolejnego odcinka z zachowaniem gładkiego przejścia czy określonego promienia.
► możliwość tworzenia tzw. ścieżek z dwóch rzutów. Mając do dyspozycji dwa standardowe widoki elementu możemy na podstawie dwóch ścieżek wykonać ścieżkę wynikową i kontrolować model z poziomu dwóch widoków.
► możliwość tworzenia ścieżek rury poprzez cykliczny obrót planu rysunkowego umożliwia dużą kontrolę nad poszczególnymi odcinkami oraz kierunkiem rury, co związane jest również z łatwym omijaniem przeszkód czy szybkim dojściem do punktu końcowego.
Parametryczne projektowanie wielobryłowe z odnoszeniem się do elementów już istniejących, zabezpiecza m.in. przed błędami pojawiającymi się podczas edycji dowolnych (także kluczowych) fragmentów projektu.
System daje również możliwość tworzenia rozwinięć różnych kształtów będących wynikiem: np. ścięć, ubytków materiału czy przejścia wieloboku w okrąg.
Możliwość uzyskania wielu wariantów czy konfiguracji projektu umożliwia szybką jego modyfikację oraz aktualizację dokumentacji wraz z zestawieniem materiałowym ze spisem i poszczególnych parametrami elementów projektu. Wprowadzanie zmian w projekcie może nastąpić poprzez bezpośrednią edycję szkiców, edycję operacji, zmiany wartości zmiennych czy użycie okna dialogowego utworzonego wewnątrz projektu. Dzięki tej funkcjonalności nawet osoba nie biorąca udziału w projektowaniu może wprowadzać zmiany w projekcie, drukować dokumentację czy dokonać szybkiej jego wyceny.
Dzięki wykonaniu fotorealistycznego renderingu możemy otrzymać symulację wyglądu elementu w rzeczywistości, co może doskonałym materiałem prezentacji u klienta czy na stronie internetowej firmy.
Możliwość wykonania rury na ścieżce z ostrymi przejściami umożliwia szybkie wykonanie elementu oraz podział na poszczególne fragmenty, które mogą osobno mogą być opisane na dokumentacji wykonawczej.
Powyższy opis zawiera jedynie wybrane funkcje programu w zakresie projektowania rur. Dodatkowa funkcjonalność, jaka nie została ujęta w wykazie może być przedmiotem omówienia w rozmowie z naszym Działem Technicznym.