Elementy blaszane

Modelowanie elementów blaszanych

Uniwersalne podejście oprogramowania T-FLEX CAD do modelowania elementów blszanych daje ogromne możliwości wykonania mniej lub bardziej skomplikowanych przypadków blach z zachowaniem ich pełnej parametryczności.

Modelowanie blach odbywa się w środowisku niemodułowym w związku z czym na każdym etapie projektowania możliwe jest korzystanie ze wszystkich narzedzi T-Flex CAD tj. np. wyciągnięcie, cienkościenność, zaokrąglenie itp. Dodatkowo dostępne są operacje dedykowane:
Utwórz część – operacja tworzy płaski element bryłowy. Podstawowym elementem dla tej operacji jest zamknięty profil 3D. Bryła jest tworzona przez pogrubienie profilu o określoną grubość. Materiał zostaje dodany w kierunku normalnym do profilu po jednej ze stron lub obustronnie.

Zagnij – operacja ta wspiera następujące typy zagięcia, “Zagnij”“Dodaj Kołnierz”“Utnij i Zagnij”, „Brzeg”, „Kontur kołnierza” itp.

  • Pierwszy typ służy do zagięcia już istniejącej części wokół nieskończonej osi zdefiniowanej przez parę węzłów 3D lub inny prostoliniowy element.
  • Drugi typ wspiera dołączanie kołnierza do części w zależności od jego określonej długości, szerokości, promienia gięcia i odsunięć od końców osi gięcia.
  • Trzeci typ jest przeznaczony dla zaginania fragmentu części wzdłuż skończonego liniowego segmentu. Jest to wykonywane przez dokonanie odpowiedniego wycięcia w oryginalnej części. Operacja pozwala na wprowadzenie podcięć technologicznych zdefiniowanych przez ich typ, głębokość i szerokość.
  • Brzeg pozwala na dodanie wykończenia brzegu blachy.
  • Kontur kołnierza pozwala na wskazanie narysowanego wcześniej przekroju kołnierza w postaci zestawu linii. System wykonuje odpowiednio zgięty kołnierz odwzorowując kształt.
  • Profil kołnierza pozwala na wskazanie narysowanego wcześniej kształtu kołnierza w postaci zamkniętego zarysu. System wykonuje kołnierz o wskazanym kształcie
Rozegnij – operacja ta może być użyta dla rozgięcia (rozłożenia na płasko) elementu i wykonania dokumentacji.
Ponownie zagnij – operacja ta ponownie zagina wszystkie powierzchnie, które poprzednio były “rozgięte”. Pozwala to zachować rzeczywisty kształt elementu blaszanego na modelu. Jest to istotne, gdy np. wykonujemy dokumentację z widokiem rozwiniętym i pozginanym.
Przetłoczenia – jest to operacja przeznaczona do wykonywania zwykłych standardowych cech elementów blaszanych. Używa ona biblioteki, typowych elementów przeznaczonych do tworzenia: żeber, żaluzji, wytłoczeń, przetłoczeń itp. Kształty tych cech definiowane są przez profile 3D.
Konwersja Bryły do Blachy:
Wyciągnięcie Blachy przez Przekroje:
Zagięcie typu MOST. Operacja ta pozwala utworzyć geometrię przejściową o określonym promieniu gięcia między krawędziami dwóch blach o jednakowej grubości, łącząc te elementy w jeden.
Wzmocnienie. Operacja ta pozwala na tworzenie żeber wzmacniających różnych typów na elementach blaszanych.
Uskok. Operacja umożliwia utworzenie podwójnego zgięcia na części arkusza blachy pod dowolnym kątem. Służy do połączenia dwóch równoległych kołnierzy.
Cięcie normalne. Operacja ta umożliwia utworzenie wycięcia z przerwą na blaszanym korpusie ze ściankami bocznymi prostopadłymi do powierzchni głównych.
Parametry domyślne – dają możliwość zdefiniowania najczęściej używanych opcji operacji „Utwórz część” i „Zagnij”. Ustawienie parametrów przyspiesza wykonanie elementu blaszanego, pozwala ponadto na automatyczną zmianę wszystkich użytych opcji „Domyślnych” tj. np. promienie gięcia, wartości współczynnika neutralnego itp.
Współczynnik neutralny (współczynnik warstwy neutralnej) – parametr definiujący pozycję warstwy neutralnej w materiale. Warstwa neutralna materiału jest jej przekrojem równoległym do głównej ściany, którego geometria nie zmienia się podczas gięcia. Wszystkie parametry geometryczne zagięcia (promień gięcia, długość dołączonej części, pozycja z uwzględnieniem określonej linii gięcia) są obliczane względem warstwy neutralnej. Wartość parametru może być definiowana przez system automatycznie, bazując na tabeli wartości Współczynnika Neutralnego względem stosunku promienia gięcia do grubości materiału. Tabela zależności Współczynnika Neutralnego może być w miarę potrzeb ręcznie modyfikowana.
Do precyzyjnego obliczenia wartości współczynnika neutralnego pod daną maszynę – służy specjalnie zaprojektowany kalkulator. Po podaniu wymiaru blachy przed zgięciem, grubości, kąta gięcia oraz odcinków A i B zmierzonych po zgięciu – uzyskamy wartość współczynnika jaką należy użyć aby wymiary zewnętrzne w rzeczywistości pozginanego elementu nie odbiegały od pożądanych.
Element blaszany może być wykonany również przez użycie operacji Cienkościenność. Narzucone na szkicu (skorygowane o docelową grubość blachy) promienie gięcia lub automatycznie utworzone podczas wyciągnięcia zaokrąglenia – dają tu w konsekwencji wewnętrzne promienie gięcia blachy. W operacji wskazujemy ściany do usunięcia i używamy opcji „Przebij gładkie powierzchnie”.
Element wykonany w ten spoób posiada cechy blachy, więc bez trudu może zostać poddany rozgięciu.
Zmiany wielkości elementu bazowego pociągają za sobą modyfikację obudowującej go blachy i w konsekwencji docelowego rozwinięcia.
Istnieje również możliwość wykonania elementu blaszanego na podstawie odpowiednio narysowanego szkicu. Na szkicu nie ma potrzeby uwzględniania grubości, która jest wynikiem operacji Utwórz Część, pogrubienia profilu w parametrach lub np. wyciągnięcia z cienkimi ścianami „na zewnątrz„. Wszystkie ostre załamania krawędzi szkicu zostaną przez system zastąpione przez promienie gięcia.
Za pomocą tzw. „rozwijania profilowego” mamy możliwość wykonania rozwinięcia powierzchni prostokreślnych, cylindrycznych i stożkowych oraz grup połączonych ścian np. pudełka, rury, przejścia czworokąta w okrąg itp.
Tworzenie naroży elementów blaszanych tworzone jest automatycznie. Można również dodawać odpowiednio wykończone naroża na blachach, które ich nie posiadają.
Stały dostęp do wszystkich narzędzi projektowych T-Flex CAD podczas tworzenia elementów blaszanych pozwala na uzyskanie wielu różnych kształtów naroży.
Niemodułowe środowisko programu daje również możliwość wykonania wielu oddzielnych blach w jednym projekcie nawet – wspólnie z innymi geometriami.
Wszystkie przedstawione sposoby wykonania elementu blaszanego mogą być mieszane i dowolnie ze sobą łączone. W takim przypadku podczas projektowania elementu należy zwrócić jedynie uwagę na zachowanie cech blach (stała grubość, wewnętrzny promień gięcia mniejszy o grubość blachy od zewnętrznego).
Gotowy element blaszany może być poddany badanu MES pod względem wytrzymałości (ta funkcjonalność dostępna jest w standardowej wersji T-Flex CAD). Dzięki przeprowadzonej analizie możemy wykryć i wzmocnić miejsca narażone na uszkodzenia, jeszcze przed wyprodukowaniem części.
Dokumentacja utworzona na bazie elementu blaszanego może uwzględniać zarówno rzuty 2D z modelu zgiętego jak i rozgiętego. Dodatkowo możliwe jest wykonanie rzutów z kolejnymi etapami gięcia. Dokumentacja aktualizowana jest automatycznie po zmianach modelu lub na żądanie użytkownika. Rzut rozgiętego elementu bez zbędnych wymiarów, gładkich krawędzi czy osi gięcia, może być wyeksportowany do formatu DXF i DWG w skali 1:1. System tworzy dodatkowo tabelę gięć i odnośniki do gięć.