Powierzchnie

Modelowanie powierzchni

T-FLEX CAD hybrydowo łączy modelowanie bryłowe i powierzchniowe pozwalając projektantom wyciągać, rozciągać, obracać oraz rozpinać powierzchnie tak samo jak modele bryłowe. Pozwala to także wykonywać rzeczy, których nie można zrobić używając tylko parametrycznej bryły. Na przykład, projektant może rysować linie lub krzywe w przestrzeni i tworzyć pomiędzy nimi powierzchnie, lub dodawać powierzchnie łączącą nie przecinające się powierzchnie. Zintegrowane modelowanie bryłowe i powierzchniowe uelastycznia wprowadzanie zmian projektowych poprzez użycie parametryczności, wiązań, czy operacji asocjatywnych.

Pasek narzędzi "Powierzchnie" z T-FLEX CAD 17