Złożenia 2D

T-FLEX CAD pozwala tworzyć złożenia z fragmentów 2D. Złożenia można budować zarówno metodą „z dołu do góry” (polegającą na przygotowaniu części 2D w osobnych plikach oraz zestawieniu ich ze sobą) lub „z góry na dół” (gdzie budujemy nowe fragmenty w kontekście już istniejących). Pojedyncze fragmenty, podzłożenia czy złożenia główne mogą być zaopatrzone dodatkowo w konfiguracje czy okna dialogowe parametrów. Zarządzanie konfiguracjami ułatwia ponowne wykorzystanie projektu poprzez utworzenie wielu wariacji produktu w pojedynczym dokumencie. Użycie fragmentów 2D w projekcie złożeniowym może być powiązane w razie potrzeb ze zwykłym doszkicowaniem brakujących elementów.
Utworzenie własnej biblioteki parametrycznych fragmentów 2D wpływa na zwiększenie szybkości pracy nad nowymi projektami wykorzystującymi te same komponenty, których parametry w zależności od potrzeb mogą być różne w każdym projekcie.

T-FLEX CAD daje możliwość wygenerowania zestawienia materiałowego BOM z projektu 2D, gdzie szczegółowe informacje o użytych częściach będą uaktualniane w miarę modyfikacji projektu. Asocjatywne odnośniki do fragmentów powiązanie z BOM zmieniają indeksy w przypadku modyfikacji projektu, dzięki czemu BOM jest zawsze aktualny. BOM wygenerowany z zawartości złożenia 2D ma takie same funkcje jak w przypadku złożeń 3D.

Automatyzacja tworzenia złożeń 2D w T-FLEX CAD polega również na możliwości wykorzystania tzw. parametrycznych łączników, które upraszczają projektowanie w sposób nie spotykany w innych systemach, poprzez automatyczne przypisywanie parametrów do wstawianych fragmentów 2D.