Zawartość wersji i dodatki

T-FLEX CAD 2D+

W pakiecie również:

 • T-FLEX Viewer

Opis wersji:

T-FLEX CAD w wersji 2D+ jest doskonałą alternatywą dla innych rozwiązań CAD 2D dostępnych na rynku. T-FLEX CAD 2D+ posiada również wsparcie dla plików 3D oraz wiele innych unikatowych funkcji niedostępnych często w tego typu produktach konkurencji. System charakteryzuje się intuicyjnym środowiskiem pracy ze wszystkimi narzędziami 2D potrzebnymi do wykonania parametrycznej dokumentacji od podstaw, na podstawie biblioteki własnych części 2D lub z modelu 3D. Czytaj więcej: www.tflex.pl/2d-plus

Wersja 2D+ posiada m.in.:

 • wsparcie dla otwierania i parametrycznych zmian plików 3D T-FLEX CAD.
 • wsparcie dla importu plików 3D (części i złożeń) w różnych formatach m.in. STP, IGS, Parasolid, SolidWorks(R), Solid Edge(R), Inventor(R) itd.
 • wsparcie dla eksportu plików 3D (części i złożeń) w różnych formatach m.in. STP, IGS, Parasolid, STL, PDF 3D itp.
 • narzędzia wymagane do wykonania pełnej dokumentacji technicznej 2D na podstawie modelu 3D,
 • możliwość zmian parametrów parametrycznego modelu 3D (zmiennych) oraz aktualizacji dokumentacji i BOM.
 • polskojęzyczny interfejs 
 • parametryczny szkicownik
 • linie i inne elementy konstrukcyjne (pomocnicze)
 • inteligentne wymiarowanie
 • tekst i sprawdzanie pisowni
 • odnośniki
 • symbole baz, tolerancji położenia i kształtu
 • symbole chropowatości
 • nieokreślona chropowatość
 • tabliczki rysunkowe
 • dowolne standardowe lub nie formaty stron
 • obrazy (wstawianie, zarządzanie)
 • przekroje
 • widoki szczegółowe
 • kreskowania
 • zaokrąglenia, fazy, odsunięcia linii graficznych
 • Fragmenty/części 2D (bloki)
 • tworzenie części 2D w kontekście złożenia 2D
 • złożenia 2D z „góry na dół” i z „dołu do góry”
 • zestawienia materiałowe BOM z fragmentów 2D
 • kopiowanie/przesuwanie/symetria/skala
 • szyk liniowy (edytowalny)
 • szyk kołowy (edytowalny)
 • definicja przecięć linii graficznych
 • zastępowanie elementów
 • osie symetrii
 • splajny funkcyjne (ewolwenta, cykloida, ślimak paskala itp.)
 • filtry wyboru
 • wyszukiwanie elementów
 • warstwy
 • poziomy
 • drukowanie
 • wykresy
 • optymalizacja 2D
 • animacja 2D
 • kinematyka 2D
 • import plików 3D
 • eksport plików 3D
 • mierzenie (elementów, relacji pomiędzy elementami)
 • ochrona dokumentu
 • automatyczne oczyszczanie projektu ze „śmieci”
 • EDYTOR ZMIENNYCH z asystentem
 • okna dialogowe użytkownika (zarządzanie projektem)
 • bazy danych (wewnętrzne i zewnętrzne)
 • możliwość współpracy z MS Excel
 • spawy/spoiny 2D (symbole, tabela)
 • raporty
 • automatyczny podgląd 2D
 • edytor makr
 • siatka
 • polecenia użytkownika
 • zarządzanie widokami
 • własny interfejs i skróty użytkownika
 • automatyczny zapis
 • automatyczne odzyskiwanie projektu
 • grupowanie (grupy elementów 2D)
 • formularz wsparcia technicznego
 • … inne
 • Parasolid tekstowy (x_t, xmt_txt)
 • Parasolid binarny (x_b, xmt_bin)
 • IGES 3D (igs, iges)
 • STEP 3D (stp, step)
 • ACIS (sat, sab)
 • Pliki Solid Edge (asm, par, psm, pwd)
 • Pliki SolidWorks (sldprt, sldasm, sldlfp, asm)
 • Pliki Autodesk Inventor (ipt, iam)
 • Pliki Siemens NX Unigraphics (prt)
 • Pliki RhinoCeros (3dm)
 • AutoCAD (dwg, dxf, dxb)
 • AutoCAD 3D (dwg, dxf)
 • Revit (rvt, rfa)
 • Creo ProE (prt, neu, asm, xas, xpr)*
 • Catia V5/V6 (3dxml)
 • Catia V4 (model, dlv, exp, session)*
 • Catia V5 (CATPart, CATProduct, CATShape)*
 • I-DEAS (arc, unv, mf1, prt, pkg)*
 • VDA-FS (vda)
 • JT (jt)
 • PRC (prc)
 • CGR (cgr)
 • U3D (u3d)
 • FBX (fbx)
 • IFC (ifc)
 • QElectroTech (qet)

*) Dostępne w pakiecie z T-FLEX External Import Module.

 • Obrazy 3D (iv, wrl)
 • X3D (x3d)
 • PLY (ply)
 • OBJ (obj)
 • 3DS (3ds)
 • AutoCAD DXF 3D Faceted (dxf)
 • AutoCAD DWG (dwg)
 • STL
 • VRML 2.0 (wrl)
 • Open Inventor (iv)
 • Parasolid tekstowy (x_t, xmt_txt)
 • Parasolid binarny (x_b, xmt_bin)
 • IGES 3D (igs, iges)
 • STEP 3D AP203 (stp, step)
 • ACIS (sat, sab)
 • JT (jt)
 • PRC (prc)
 • Stereo LIthography (stl)
 • Pliki VRML 2.0 (wrl)
 • AutoCAD 2D (dwg, dxf, dxb)
 • AutoCAD 3D Faceted (dxf)
 • Pliki Open Inventor (iv)
 • Pliki POV-Ray (pov)
 • X3D (x3d)
 • IFC (ifc)
 • 3MF (3mf)
 • Obrazy rastrowe (BMP, JPG, GIF, TIFF, PNG, TGA)
 • PNG (obiekt bez tła)
 • WMF
 • EMF
 • BMF
 • Rhino Model (3dm)
 • PDF
 • PDF 3D
 • PLY (ply)
 • OBJ (obj)
 • U3D (u3d)
 • biblioteka elementów znormalizowanych ISO/DIN/ANSI
 • biblioteka przykładów
 • ​szablony tabliczek rysunkowych
 • szablony zestawień materiałowych
 • koordynaty XY
 • przeglądarka plików T-FLEX Viewer na dowolną ilość stanowisk w firmie i dla klientów.
 • dostęp do internetowej biblioteki TraceParts
 • dostęp do internetowej biblioteki PartSolutions
 • dostęp do forum użytkowników z poziomu aplikacji
 • otwarte API
 • okno diagnozy
 • dobór koloru strony i tła poza stroną
 • praca z wieloma projektami na zakładkach
 • praca wielostronicowa
 • praca na kilku widokach i/lub oknach
 • widok pełnoekranowy
 • praca z manipulatorem ruchu (myszka 3D)

T-FLEX CAD 2D/3D

W pakiecie również:

 • funkcjonalność T-FLEX CAD 2D+
 • T-FLEX Viewer
 • T-FLEX Analysis Ekspress
 • T-FLEX Dynamics Ekspress

Opis wersji:

T-FLEX CAD 2D/3D jest systemem klasy „middle range”. Swoją funkcjonalnością nie ustępuje porównywalnym produktom konkurencji. Nowy silnik graficzny zapewnia przełomową wydajność 3D podczas pracy z dużymi złożeniami. Możliwości parametryczne systemu potrafią sprostać najtrudniejszym wyzwaniom projektowym. Modyfikacja projektu za pomocą okien dialogowych użytkownika jest przyjemnością niedostępną dla użytkowników innych systemów. T-FLEX CAD dzięki pracy w środowisku hybrydowym 2D/3D oferuje łagodne przejście do 3D dla użytkowników pracujących dotychczas tylko w dwuwymiarze. Parametryzacja w systemie nie wymaga użycia zewnętrznych aplikacji dzięki wewnętrznemu EDYTOROWI ZMIENNYCH (MS Excel to tylko opcja).

 • Cała wymieniona powyżej funkcjonalność pakietu T-FLEX CAD 2D+ oraz dodatkowo:
 • hybrydowe środowisko pracy 2D/3D
 • modelowanie wielobryłowe
 • rzuty dokumentacyjne 2D
 • grupowanie elementów 3D
 • konwerter dokumentów w tle
 • złożenia 3D z „góry na dół” i z „dołu do góry”
 • modelowanie w kontekście złożenia
 • zapis geometrii do części
 • zestawienia materiałowe BOM z fragmentów 2D i 3D
 • wiązania/relacje 3D
 • analiza kinematyczna/przesuwanie wiązań 3D
 • LUW (Lokalne Układy Współrzędnych)
 • szybkie wstawianie części przez LUW
 • dynamiczne podglądy operacji
 • animacja 3D
 • spawy/spoiny 3D
 • scenariusz animacji
 • widok eksplodowany złożenia (animowany)
 • manipulatory/ciągacze 3D
 • optymalizacja 3D
 • przesuwanie/obrót (transformacja) elementów 3D
 • fragmenty adaptacyjne
 • widok perspektywy
 • fotorealistyczny rendering GPU
 • fotorealistyczny rendering CPU
 • grafika Ray Tracing (fotorealistyczny rendering)
 • tworzenie/zmiana materiałów modelu
 • mierzenie elementów 3D, właściwości fizycznych i zależności pomiędzy elementami
 • analizy statyczne MES (pojedynczej części)
 • analizy dynamiczne (ruch/kontakt)
 • ukrywanie/wyświetlanie: konstrukcji 3D, adnotacji 3D, siatki płaszczyzn pracy, manipulatorów 3D
 • płaszczyzny pracy
 • powierzchnie pracy (pierścień, cylinder, sfera)
 • rysowanie na powierzchniach płaskich, pierścienio-wych, cylindrycznych i sferycznych
 • węzły 3D
 • profile 3D
 • ścieżki 3D
 • ścieżki rury/przewodu 3D
 • przekroje 3D
 • nowe źródła światła
 • kamery użytkownika
 • ponowny przebieg modelu (edycja geometrii na wybranym etapie bez utraty kolejnych operacji)
 • wykluczanie operacji z drzewa
 • parametryczne wygaszanie
 • suwak przeźroczystości modelu
 • linijki w oknie 3D
 • wymiarowanie i inne adnotacje 3D
 • dynamiczny interfejs pracy
 • standardowe i własne punkty widoku (przód, lewo, góra, aksonometryczny… itd.)
 • struktura projektu
 • przesuwanie złożeń
 • dokumentacja i model 3D w jednym pliku
 • automatyczne katalogowanie części w drzewie historii
 • tabela gięć (blachy)
 • odnośniki do gięć (blachy)
 • … inne
 • wyciągnięcie​
 • obrót
 • zaokrąglenie: krawędzi, ścian, geometrii (stały promień, zmienna kołowa, zmienna elipsa)
 • zaokrąglenie typu „ściana-ściana”
 • zaokrąglenie 3 ścian
 • faza (odsunięcia, długość+kąt)
 • boolean (dodawanie, odejmowanie, część wspólna)
 • wyciągnięcie po ścieżce
 • wyciągnięcie po profilach
 • wyciągnięcie po parametrach
 • rura
 • fragment 3D
 • model zewnętrzny
 • obraz 3D
 • kopia
 • symetria
 • szyk liniowy
 • szyk kołowy
 • szyk przez punkty
 • szyk parametryczny
 • szyk przez ścieżkę
 • spirala
 • sprężyna
 • cięcie przekrojem
 • cienkościenność (skorupa)
 • otwory
 • prymitywy (prostopadłościan, cylinder, stożek, piramida, kula, pierścień, pryzmat)
 • deformacja Skaluj/skręcaj
 • deformacja Zginaj
 • deformacja Przesuń
 • deformacja Relief
 • deformacja przez krzywą
 • deformacja przez powierzchnię
 • Pochylenie ścian
 • Pochylenie geometrii
 • elementy blaszane „Utwórz część”
 • elementy blaszane „Zagnij”
 • elementy blaszane „Utnij i Zagnij”
 • elementy blaszane „Dodaj kołnierz”
 • elementy blaszane „Brzeg”
 • elementy blaszane „Kontur kołnierza”
 • elementy blaszane „Rozegnij”
 • elementy blaszane „Ponownie zagnij”
 • elementy blaszane „Przetłoczenia”
 • elementy blaszane „Konwertuj bryłę do blachy’
 • elementy blaszane „Blacha przez przekroje”
 • elementy blaszane „Narożnik”
 • elementy blaszane „Uskok”
 • elementy blaszane „Cięcie normalne”
 • elementy blaszane „Wzmocnienie”
 • elementy blaszane „Zgięcie typu MOST”
 • żebro
 • zszj ściany
 • podziel ścianę/odciskanie
 • rozdziel ściany
 • skasuj ściany
 • zastąp ściany
 • zmień ściany
 • wydłuż ściany
 • przesuń ściany
 • wypełnij otwór
 • aplikuj/zastosuj materiał
 • gwint
 • podziel
 • uprość
 • … inne
 • kontrola modelu
 • właściwości masy bezwładności
 • kontrola przenikania
 • sprawdzanie zmian
 • krzywizna krzywej
 • krzywizna powierzchni
 • odchylenie normalne
 • odchylenie powierzchni
 • przerwy powierzchni
 • gładkość powierzchni
 • kontrola rozdzielenia modelu (stempel/matryca)
 • krawędziowy
 • cieniowany z krawędziami lub bez
 • renderowany z krawędziami lub bez
 • krawędziowy z usunięciem linii ukrytych
 • półprzeźroczysty
 • Parasolid tekstowy (x_t, xmt_txt)
 • Parasolid binarny (x_b, xmt_bin)
 • IGES 3D (igs, iges)
 • STEP 3D (stp, step)
 • ACIS (sat, sab)
 • Pliki Solid Edge (asm, par, psm, pwd)
 • Pliki SolidWorks (sldprt, sldasm, sldlfp, asm)
 • Pliki Autodesk Inventor (ipt, iam)
 • Pliki Siemens NX Unigraphics (prt)
 • Pliki RhinoCeros (3dm)
 • AutoCAD (dwg, dxf, dxb)
 • AutoCAD 3D (dwg, dxf)
 • Revit (rvt, rfa)
 • Creo ProE (prt, neu, asm, xas, xpr)*
 • Catia V5/V6 (3dxml)
 • Catia V4 (model, dlv, exp, session)*
 • Catia V5 (CATPart, CATProduct, CATShape)*
 • I-DEAS (arc, unv, mf1, prt, pkg)*
 • VDA-FS (vda)
 • JT (jt)
 • PRC (prc)
 • CGR (cgr)
 • U3D (u3d)
 • FBX (fbx)
 • IFC (ifc)

*) Dostępne w pakiecie z T-FLEX External Import Module. 

 • Obrazy 3D (iv, wrl)
 • X3D (x3d)
 • PLY (ply)
 • OBJ (obj)
 • 3DS (3ds)
 • AutoCAD DXF 3D Faceted (dxf)
 • AutoCAD DWG (dwg)
 • STL
 • VRML 2.0 (wrl)
 • Open Inventor (iv)
 • Parasolid tekstowy (x_t, xmt_txt)
 • Parasolid binarny (x_b, xmt_bin)
 • IGES 3D (igs, iges)
 • STEP 3D AP203 (stp, step)
 • ACIS (sat, sab)
 • JT (jt)
 • PRC (prc)
 • Stereo LIthography (stl)
 • Pliki VRML 2.0 (wrl)
 • AutoCAD 2D (dwg, dxf, dxb)
 • AutoCAD 3D Faceted (dxf)
 • Pliki Open Inventor (iv)
 • Pliki POV-Ray (pov)
 • X3D (x3d)
 • IFC (ifc)
 • 3MF (3mf)
 • Obrazy rastrowe (BMP, JPG, GIF, TIFF, PNG, TGA)
 • PNG (obiekt bez tła)
 • WMF
 • EMF
 • BMF
 • Rhino Model (3dm)
 • PDF
 • PDF 3D
 • PLY (ply)
 • OBJ (obj)
 • U3D (u3d)
 • biblioteka elementów znormalizowanych ISO/DIN/ANSI/PN
 • biblioteka przykładów
 • ​szablony tabliczek rysunkowych
 • szablony zestawień materiałowych
 • koordynaty XY
 • przeglądarka plików T-FLEX Viewer na dowolną ilość stanowisk w firmie i dla klientów.
 • dostęp do internetowej biblioteki TraceParts
 • dostęp do internetowej biblioteki PartSolutions
 • dostęp do forum użytkowników z poziomu aplikacji
 • generator spiral
 • kalkulator współczynnika neutralnego
 • otwarte API
 • okno diagnozy
 • dobór koloru strony i tła poza stroną
 • praca z wieloma projektami na zakładkach
 • praca wielostronicowa
 • praca na kilku widokach i/lub oknach
 • widok pełnoekranowy
 • praca z manipulatorem ruchu (myszka 3D)
 • Praca na wielu monitorach i widokach
 • Widok steroskopowy 3D

T-FLEX Analysis

Opis wersji:

T-FLEX Analysis oferuje szeroki zakres specjalistycznych narzędzi pomagających inżynierom wirtualnie przetestować i przeanalizować skomplikowane części i złożenia. Zastosowana tu została metoda elementów skończonych, wykorzystana do analiz statycznych, częstotliwościowych, wyboczeniowych, termicznych, optymalizacji, zmęczenia oraz innych. T-FLEX Analysis sprawdzi, jak będzie się zachowywał model w warunkach rzeczywistych jeszcze zanim zostanie wykonany. T-FLEX Analysis integruje się w pełni z T-FLEX CAD w wersji 2D/3D.

 • Analiza statyczna
 • Analiza częstotliwościowa
 • Analiza termiczna
 • Analiza wyboczeniowa
 • Analiza wymuszonych drgań
 • Analiza zmęczeniowa
 • pełna integracja z pakietem T-FLEX CAD 2D/3D (zwiększenie funkcjonalności)
 • asocjatywny model CAD
 • generacja raportów
 • optymalizacja wyników
 • animacja stanu odkształceń
 • analizy statyczne dla pojedynczych części dostępne są w pakiecie T-Flex CAD 2D/3D w wersji ekspresowej

T-FLEX Dynamics

Opis wersji:

T-FLEX Dynamics to rozwiązanie do symulacji ruchu oraz analizy zachowania skomplikowanych złożeń mecha-nicznych. T-FLEX Dynamics pozwala przetestować wirtualne prototypy i zoptymalizować projekty pod względem wydajności, bezpieczeństwa i komfortu bez potrzeby budowania kolejnych fizycznych modeli prototypów. Wyniki są wyświetlane w postaci wykresów, raportów lub kolorowych animacji, którymi łatwo możesz się podzielić z innymi.

 • pełna integracja z pakietem T-FLEX CAD 2D/3D (zwiększenie funkcjonalności)
 • asocjatywny model CAD
 • generacja wykresów
 • animacja kinematyczna z możliwością nagrywania
 • moduł jest dostępny są w pakiecie T-Flex CAD 2D/3D w wersji ekspresowej

T-FLEX Nesting
T-FLEX Electrical
T-FLEX VR

Opis wersji:

Dodatki typu add-on.

Nesting – do optymalizacji rozkładu elementów na arkuszu: https://tflex.pl/t-flex-nesting/
Electrical – moduł elektryki: https://www.tflex.com/products/tflex-electrical/
VR – moduł wirtualnej rzeczywistości: 
https://tflex.pl/t-flex-vr/

T-FLEX Viewer

Opis wersji:

Przeglądarka plików T-FLEX CAD 2D i T-FLEX CAD 2D/3D. Przeglądarka jest bezpłatna dla użytkowników T-FLEX CAD i może być instalowana na dowolnej ilości stanowisk w firmie.
 • przeglądanie dokumentacji T-FLEX CAD
 • przeglądanie modeli 3D T-FLEX CAD (części, złożenia)
 • wprowadzanie adnotacji
 • wymiarowanie i inne narzędzia uszczegółowiające 2D w trybie adnotacji
 • wymiana plików adnotacji z T-FLEX CAD
 • manipulacja widokiem 2D (skalowanie, przemieszczanie)
 • manipulacja widokiem 3D (obrót, skalowanie, przemieszczanie)
 • podgląd na wszystkie strony dokumentu
 • podgląd na zawartość płaszczyzn pracy
 • drukowanie

T-FLEX CAD – ważne informacje, wybrane możliwości i unikatowe funkcje…  Przejdź do strony z dodatkowymi informacjami [KLIK]

Wymagania sprzętowe T-FLEX CAD 2D/3D

Minimalne
Zalecane
System operacyjny
Windows 7 SP1
Windows 7 x64, Windows 8.1 x64, Windows 10 x64
Procesor
Pentium IV lub odpowiednik
i3, i5, i7 lub równoważny
Pamięć RAM
2 GB
8 GB lub więcej
Ilość miejsca na dysku
3 GB
6 GB
Karta graficzna
NVidia/AMD 512 MB; OpenGL 3.3
NVidia (GeForce lub Quadro) 1 GB; OpenGL 4.2 wzwyż

Poniżej znajduje się kilka przydatnych informacji związanych z doborem sprzętu komputerowego do wydajnej pracy z oprogramowaniem T-FLEX CAD w wersji 2D/3D:

Zalecane karty graficzne do wydajnej pracy:

GeForce GTX 1070, 1080 i wyższe oraz serii RTX 2060, 2070, 2080 i nowszych ► Quadro klasy średniej i high-end

Dodatkowe informacje:

 1. Pamięć karty nie jest tak bardzo ważna – 1 do 2 GB w zupełności będzie wystarczająca.
 2. W zestawieniu pominięte zostało wyszczególnienie modeli profesjonalnych kart graficznych Quadro i FirePro – które posiadają często niższe częstotliwości i starsze generacje GPU niż odpowiadające im karty Geforce GTX/RTX.
 3. Najnowsza wersja T-FLEX CAD posiada innowacyjny silnik graficzny, dlatego też z powodzeniem może współpracować z kartami do gier komputerowych. Funkcjonalność ta pozwala w niektórych przypadkach zaoszczędzić nawet kilka tysięcy zł przy zakupie karty graficznej, co znacznie ogranicza wydatki firmy związane z wdrożeniem oprogramowania.
 4. Opcjonalne użycie karty graficznej z obsługą technologii Kepler lub Maxwell wspólnie z procesorem Intel klasy High-end – zapewni maksymalną wydajność sprzętu.
 5. Użycie karty GeForce GTX zamiast kart profesjonalnych w innych aplikacjach CAD może przynieść znaczny spadek wydajności systemu.
 6. Strumień danych wideo OpenGL płynie przez CPU. Jeśli CPU będzie powolne to karta graficzna będzie działać tylko w części swoich możliwości.
 7. Jądro Parasolid w obecnej chwili obsługuje maksymalnie do 4 rdzeni procesora.
 8. Fotorealistyczny rendering w trybie rzeczywistym dostępny od wersji nie jest obsługiwany przez karty inne niż Nvida z obsługą technologii OptiX. Oprócz renderingu z OptiX dostępny jest rendering Embree z CPU, który nie wymaga karty Nvidia.

Pamiętaj, że zakup oprogramowania CAD to często również konieczność inwestycji w sprzęt komputerowy. Z uwagi na bardzo dużą wydajność silnika graficznego T-FLEX CAD możesz sporo zaoszczędzić na zakupie kart graficznych. Karty GeForce GTX/RTX to w tym przypadku oszczędność pieniędzy przy zachowaniu porządanej wydajności aplikacji.

Szkolenia T-FLEX CAD

Wszystkie szkolenia T-FLEX CAD są przygotowywane indywidualnie pod potrzeby danej firmy. Klient może skorzystać również ze standardowego programu szkoleń: [Pobierz/otwórz].

Skontaktuj się z nami

Nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji. Chętnie poszerzą przedstawiony tu zakres wiedzy o informacje handlowe lub techniczne. Zapraszamy do kontaktu w celu poznania i skorzystania z naszej oferty!