Projektowanie 2D

Możliwości oprogramowania CAD często można poznać po funkcjonalności środowiska 2D. Projektowanie 2D w T-FLEX CAD to nie tylko możliwości rysowania za pomocą szkicownika – użytkownik ma tu dostęp do całej gamy przydatnych narzędzi i funkcji za pomocą których może przygotować parametryczną dokumentację, utworzyć animację, przeprowadzić optymalizację, wykonać złożenie składające się z fragmentów w 2D, asocjatywne zestawienie materiałowe BOM czy wygenerować krzywe matematyczne itp. Dodatkowo zmianami w projekcie możemy zarządzać za pomocą własnych okien dialogowych co jest najbardziej doceniane po powrocie do projektu po kilku miesiącach lub konieczności jego modyfikacji przez innych konstruktorów.
T-FLEX CAD w wersji 2D jest doskonałą alternatywą dla innych rozwiązań CAD 2D dostępnych na rynku. T-Flex CAD 2D posiada wiele unikatowych funkcji niedostępnych w produktach konkurencji.
T-Flex CAD daje komfort pracy w hybrydowym (połączonym) środowisku 2D/3D. Środowisko dwuwymiarowe jest tu nieodłączną częścią środowiska trójwymiarowego. W dowolnym momencie możemy przejść w tryb projektowania na innym widoku danego projektu z 2D na 3D i z 3D na 2D lub też pracować na obu widokach jednocześnie.
Edytor zmiennych systemu pozwala na wykonanie wielu skomplikowanych obliczeń, powiązanie projektu z bazą danych, automatyczne wprowadzenie warunkowych zmian w projekcie czy też użycie wspólnych parametrów na szkicu i w poleceniach.