T-FLEX GEARS (Koła zębate)

Wydajne generowanie przekładni i kół zębatych 2D/3D

T-FLEX Gears – aplikacja typu Add-on dla T-FLEX CAD

Nowa, w pełni zintegrowana aplikacja dedykowana dla T-FLEX CAD – pozwalającą na generowanie, obliczenia i analizę kół zębatych oraz przekładni!

Najważniejsze funkcje:

 • Tworzenie modelu 3D kół zębatych, przekładni lub mechanizmu opartego na wielu kołach zębatych.
 • Tworzenie rysunku 2D kół i przekładni.
 • Wizualna analiza geometryczna, żywotności i wytrzymałościowa
 • Wysoka precyzja wykonanej geometrii 3D.
 • Wizualizacja wytrzymałości i parametrów geometrycznych przekładni.
 • Maksymalna użyteczność – aplikacja „nie zadaje zbędnych pytań”, ale oferuje wszystkie możliwe opcje zgodnie z określonymi parametrami mechanizmu!
 • Generowanie modelu 3D do systemu CAM i druku 3D z możliwością ustawienia parametrów.
T-FLEX-Gears

Zastosowanie w przemyśle inżynieryjnym i high-tech:

 • Przemysł lotniczy
 • Branża motoryzacyjna
 • Oprzyrządowanie
 • Budowa silnika
 • Branża okrętowa
 • Przemysł kosmiczny
 • Inne

Interfejs dodatku (Add-on)

Wstążka „Gears” (Koła zębate); Okno dialogowe parametrów polecenia; Alternatywne modalne okno dialogowe polecenia:

Możliwe jest stosowanie analiz geometrycznych i wytrzymałościowych zarówno wizualnie, jak i zgodnie z normą (ISO, DIN lub GOST). Obliczanie odchyleń/obliczanie wytrzymałości.

 • Analiza geometryczna według wybranej normy (ISO, DIN, GOST).
 • Obliczanie podstawowych parametrów geometrycznych i generowanie modeli.
 • Obliczanie wymiarów kontrolnych.
 • Obliczanie parametrów jakościowych zgodnie z rzeczywistym modelem matematycznym (ISO, DIN, GOST).
 • Wyprowadzanie wyników w osobnym oknie z kontrolą wartości granicznych.
 • Wskazówki dotyczące wszystkich obliczonych parametrów.
 • Obliczanie odchyleń wymiarów kół zębatych i parametrów montażowych.
 • Obliczanie odchyleń wymiarów kontrolnych.
 • Obliczanie do środka zakresu tolerancji modeli 3D.
 • Analiza wytrzymałości według wybranej normy (ISO, DIN, GOST).
 • Ocena rozkładu naprężeń na styku.
 • Ocena naprężeń zginających.
 • Obliczanie żywotności.
 • Ustawienie dokładności obliczeń.
 • Wprowadzanie danych o stanie prac i materiałów.
 • Oddzielne okna dla parametrów, współczynników obliczeniowych, wartości granicznych i wyników.
 • Estymacja zadanych parametrów przekładni za pomocą wykresów.
 • Tworzenie raportu w formatach HTML i PDF.

Animacja pracy przekładni

 • Wygodne narzędzie do oceny jakości obliczonej przekładni.
 • Możliwość pracy w osobnym oknie.
 • Asocjatywność z wyborem obliczonego przekroju i położenia w zazębieniu.
 • Łatwe śledzenie możliwych kolizji
 • Ilustracja aktualnego położenia kół zębatych wzdłuż długości linii przekładni i wskazanej sekcji końcowej.
 • Ocena ostatecznego kształtu powierzchni roboczych i przejściowych z uwzględnieniem parametrów.

Cylindryczne koła zębate i przekładnie

 • Tworzenie czołowych kół zębatych i przekładni.
 • Tworzenie kół zębatych śrubowych (helikalnych) i przekładni.
 • Tworzenie podwójnych śrubowych kół zębatych i przekładni.
 • Obliczanie kół zębatych czołowych, śrubowych i podwójnie śrubowych na wałach równoległych.
 • Tworzenie przekładni w ramach danej struktury lub bez odniesienia do mechanizmu.

Stożkowe koła zębate i przekładnie

 • Tworzenie czołowych kół zębatych i przekładni.
 • Tworzenie kół zębatych śrubowych (helikalnych)
  i przekładni.
 • Tworzenie kół zębatych spiralnych i przekładni.
 • Obliczanie geometrii uzębienia na przekrojach sferycznych z obsługą wszystkich ustawień dokładności.

Dodatkowe funkcje i możliwości w prezentacji na poniższym filmie lub dokumencie PDF: [POBIERZ]