Kontrola konturu w T-FLEX CAD

Nowa funkcja do kontroli konturu w nowym T-FLEX CAD

W najnowszym wydaniu T-FLEX CAD 17  dodana została nowa funkcja „KONTROLA KONTURU”!

Dzięki tej funkcji możesz łatwo znaleźć nieprawidłowości i problematyczne fragmenty szkicu.

Możesz użyć polecenia jeśli po narysowaniu szkicu napotkasz na następujące problemy lub komunikaty:

 • nie można utworzyć kreskowania w obszarze szkicu
 • Szkic zawiera samoprzecięcia lub rozwidlenia
 • Szkic nie jest zamknięty
 • Brak ciągłości linii
Sprawdzanie błędów szkicu

Dla przetestowania działania polecenia „Kontrola Konturu” sprawdzony zostanie poniższy szkic. W szkicu ogólnie wydaje się być wszystko w porządku.

Polecenie „Kontrola Konturu” pozwala na wskazanie na szkicu takich problemów jak:

 • Przecięcia (pomiędzy dwoma różnymi liniami)
 • Samoprzecięcia (pojedynczego elementu)
 • Przerwy (mniejsze niż minimalna określona wartość)
 • Nawisy (niedopuszczalne połączenia linii)
 • Krótkie obiekty (mniejsze niż minimalna określona wartość)
 • Obiekty bez geometrii (elementy, których nie da się utworzyć)
 • Duplikaty (pokrywające się linie)

Po analizie konturu automatycznie wykryte zostały następujące problemy, które należy poprawić:

 • przecięcia
 • samoprzecięcia
 • przerwy
 • duplikaty
 • nawisy

W powiększeniu błędne miejsca szkicu przedstawiają się jak poniżej:

Dzięki analizie i wskazaniu problematycznych miejsc na szkicu użytkownik ma możliwość szybkiej diagnozy i naprawy szkicu oraz przejścia do dalszego tworzenia modelu 3D. Kontrola konturu dostępna jest od wydania T-FLEX CAD 17.0.74.0. Zachęcamy do aktualizacji, aby można było użyć tej funkcji.