T-FLEX Nesting

T-FLEX Nesting – add-on dla T-FLEX CAD do optymalizacji rozkładu blach na arkuszu i cięcia profili konstrukcyjnych

T-FLEX Nesting w pełni integruje się ze środowiskiem T-FLEX CAD. Moduł daje możliwość szybkiego i zarazem optymalnego rozłożenia części np. rozkrojów blach na arkuszach. Dostępne rodzaje nestingu: liniowy, gilotynowy oraz dokładny.
T-FLEX Nesting - okno projektu

Nesting liniowy

 • [Parametry] – grubość cięcia, odsunięcie od krawędzi akruksza, minimalny romiar odpadu nadającego się do użytku, szerokość arkusza.
 • [Części] – definiowane są przez dodanie prostokątnych obszarów w dowolnej długości i ilości.
 • [Arkusze] – definiowane są przez dodanie prostokątnych obszarów w dowolnej długości i ilości.
 • [Dodatkowe opcje] – ilość części na magazyn, raport nestingu, informacja o wykorzystanej powierzchni arkusza, eksport wyniku do T-Flex CAD (DXF/DWG), wyświetlenia odpadów i linii cięcia.

Nesting gilotynowy

 • [Parametry] – grubość cięcia, odsunięcie od krawędzi arkusza, minimalny rozmiar odpadu nadającego się do użytku.
 • [Części] – definiowane są przez dodanie prostokątnych obszarów w dowolnej wielkości i ilości oraz przez import lub dodanie z rysunku T-Flex CAD. Możliwa jest aktualizacja części po zmianach w CAD.
 • [Arkusze] – definiowane są przez dodanie prostokątnych obszarów w dowolnej wielkości i ilości z możliwością definicji defektów.
 • [Dodatkowe opcje] – dopuszczalne częściowe obracanie części, raport nestingu, informacja o wykorzystanej powierzchni arkusza, eksport wyniku do T-Flex CAD (DXF/DWG), wyświetlanie odpadów i linii cięcia, możliwość manualnego przemieszczania części w inne części arkusza.

Nesting dokładny

 • [Parametry] – odsunięcie od części, umieszczanie części wewnątrz innych części, ustawienie poziomu optymalizacji rozkładu (Szybkość-Jakość), stopień zwiększenia obrotu, dopuszczalne zwiększenie wielkości przerwy.
 • [Części] – definiowane są przez dodanie prostokątnych obszarów w dowolnej wielokości i ilości oraz przez import lub dodanie z rysunku T-Flex CAD. Opcje obrotu i lustrzanego odbicia definiowane dla wszystkich części lub niezaleznie dla każdej z osobna. Możliwa jest aktualizacja części po zmianach w CAD.
 • [Arkusze] – definiowane są przez dodanie prostokątnych obszarów w dowolnej wielkości i ilości oraz przez import lub dodanie z rysunku T-Flex CAD. Możliwa jest aktualizacja arkuszy po zmianach w CAD.
 • [Dodatkowe opcje] – raport nestingu, informacja o wykorzystanej powierzchni arkusza, eksport wyniku do T-Flex CAD (DXF/DWG).