Złożenia 3D

Modelowanie złożeń 3D

W T-FLEX CAD łatwo pracuje się na modelach złożeniowych 3D, które są podstawą projektowania mechanicznego. Można budować skomplikowane złożenia składające się z wielu elementów używając do tego metody projektowania dół-góra, góra-dół lub kombinacji obu metod.

Automatyzacja wstawienia części do złożenia w T-Flex CAD, zapewnia odpowiednie pozycjonowanie części, konstruktor otrzymuje możliwość zastosowania specjalnych i dostępnych automatycznie ustawień – aktywacji obrotu lub przesunięcia względem wybranych osi (stopnie swobody). Dzięki temu budowane złożenie jest stabilniejsze od złożenia budowanego metodą relacji 3D, która to metoda również jest dostępna w T-Flex CAD.
Po przekroczeniu pewnej ilości części (danych geometrycznych) system aktywuje tzw. Tryb Dużych Złożeń, możemy tu określić szczegółowość części a elementy mniej istotne w danym momencie projektowania maksymalnie uprościć lub rozładować ze złożenia. Automatyzacja tworzenia złożeń w T-Flex CAD polega również na możliwości wykorzystania tzw. parametrycznych łączników, które upraszczają modelowanie złożeń w sposób nie spotykany w innych systemach, poprzez automatyczne przypisywanie parametrów do wstawianych części. Lokalizacja i rozmiar części dostosowuje się automatycznie przy modyfikacji modelu.
Rysunki generowane ze złożenia 3D są automatycznie aktualizowane przy modyfikacji modelu wraz z elementami opisowymi (wymiary, odnośniki, adnotacje itp.).
Zarządzanie konfiguracjami ułatwia ponowne wykorzystanie projektu poprzez utworzenie wielu wariacji produktu w pojedynczym dokumencie. W T-Flex CAD możemy naśladować rzeczywisty ruch i mechaniczne zależności pomiędzy obiektami bryłowymi, co pozwala na wirtualne przeanalizowanie różnych wariantów projektu i szybkie wychwycenie jego słabych miejsc…