T-FLEX DOCs

T-FLEX-DOCs

Oprogramowanie T-FLEX DOCs to profesjonalny system zarządzania cyklem życia produktu (PLM), który pomaga firmom zarządzać coraz bardziej złożonymi produktami, usprawniać operacje i zwiększać produktywność. Dzięki T-FLEX DOCs łatwiej jest utrzymać całą organizację od rozwoju produktu, przez produkcję, po serwis i wsparcie.

T-FLEX DOCs pomaga zespołom podejmować dobre decyzje dotyczące ich bieżących zadań, jednocześnie ujednolicając różne strumienie pracy w jednym źródle wiedzy o produktach i procesach.

T-FLEX DOCs jest również w pełni zintegrowany z naszymi produktami w tym T-FLEX CAD oraz pozwala na integrację z produktami innych firm. Łącząc te narzędzia można osiągnąć korzyści operacyjne i przyspieszenie procesów projektowych.

PROCESY INŻYNIERYJNE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Rozwiązanie T-FLEX DOCs do zarządzania procesami inżynierskimi umożliwia integrację zespołów inżynierskich poprzez połączenie projektów produktów w ramach jednego systemu zarządzania danymi produktu (PDM).

Możesz przechwytywać i synchronizować dane projektowe produktu z różnych głównych systemów CAD, a następnie zautomatyzować procesy zmian inżynierskich, walidacji i zatwierdzania.

T-FLEX DOCs to wirtualna brama do informacji o produktach Twojej firmy, łącząca wszystkich, którzy muszą współpracować z wiedzą o produktach i procesach. T-FLEX DOCs umożliwia cyfrowe zarządzanie danymi produktu i produkcji w kontekście cyklu życia produktu.

OGÓLNY PRZEPŁYW PRACY

Aby zmaksymalizować wartość danych produktu i zwiększyć swój potencjał innowacyjny, możesz użyć oprogramowania T-FLEX DOCs, aby zjednoczyć różnych uczestników z różnych organizacji komercyjnych i rządowych w intuicyjnym środowisku współpracy. T-FLEX DOCs wspiera globalne tworzenie zespołów, łącząc pulpit każdego użytkownika, łącząc ludzi z narzędziami i usługami, których potrzebują do działania jako zespół i łącząc ich z wiedzą o produkcie w rozszerzonym przedsiębiorstwie, aby zapewnić podejmowanie właściwych decyzji. Takie podejście pozwala uniknąć przeróbek, zmniejsza koszty i skraca czas wprowadzania produktów na rynek.

T-FLEX DOCs pracuje z wszelkimi niezbędnymi danymi: dokumentami różnego rodzaju, wszelkiego rodzaju informacjami o umowach, spółkach partnerskich i organizacjach dealerskich, danymi protokołu negocjacji i nie tylko. Pracownicy różnych działów mogą szybko rejestrować uchwały i łączyć je z wszelkiego rodzaju danymi, dokumentami i rysunkami.

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI, PLANOWANIE KOSZTÓW I ZASOBÓW

T-FLEX DOCs łączy zarządzanie projektami i cykl życia produktu, aby umożliwić Twojej firmie pełne wykorzystanie zasobów i nadanie priorytetów produktom, tak aby można je było dostosować do realizacji strategicznych celów biznesowych.

POCZTA I ZADANIA, ZARZĄDZANIE PRZEPŁYWEM PRACY

Moduł Workflow Management jest ważną i integralną częścią wielu rozwiązań zbudowanych na platformie T-FLEX DOCs. Ma na celu automatyzację interakcji użytkownika podczas wykonywania różnorodnych prac. T-FLEX DOCs posiada specjalne narzędzia do wydawania zadań.

ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ PRODUKTU, ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW, KONFIGURACJE I WERSJE

Jedno źródło uporządkowanych informacji o produktach i procesach w T-FLEX DOCs umożliwia uzyskanie odpowiednich informacji o zestawieniu komponentów (BOM) odpowiednich do Twoich potrzeb. 

T-FLEX DOCs umożliwia tworzenie ogólnej struktury produktu, której można użyć do zarządzania wszystkimi konfiguracjami mającymi zastosowanie do platformy produktu – w tym definicji rodzin produktów, wariantów i opcji, które ułatwiają przystępne podejście do masowej personalizacji.

Funkcje zarządzania zestawieniami materiałowymi (BOM) T-FLEX DOCs pomagają zarządzać coraz bardziej złożonymi produktami, zapewniając pełny wgląd w definicje i konfiguracje produktów oraz sposób, w jaki te informacje ewoluują przez cały cykl życia produktu. T-FLEX DOCs umożliwia wszystkim uczestnikom cyklu życia wykorzystanie informacji BOM odpowiednich do ich potrzeb funkcjonalnych.

INTEGRACJA Z GŁÓWNYMI SYSTEMAMI MCAD

T-FLEX DOCs posiada moduły do integracji praktycznie ze wszystkimi najpopularniejszymi systemami projektowymi, w tym: T-FLEX CAD®, SolidWorks®, Autodesk Inventor®, AutoCAD®, PTC Creo® i Siemens NX®.

Taka integracja zapewnia pojedyncze źródło informacji o produktach i procesach, które wspierają cały proces projektowania od etapu produkcji i umożliwiają włączenie danych do środowiska multi-CAD.

DOSTOSOWANE SYSTEMY INFORMACYJNE

Możesz rozszerzyć T-FLEX DOC o specjalistyczne, niestandardowe aplikacje, które spełniają Twoje unikalne wymagania PLM, zapewniając jednocześnie łatwość konserwacji i możliwość rozbudowy w przyszłości. Obsługa .NET API pozwala na tworzenie skalowalnych aplikacji w oparciu o standardową technologię .NET, wspieraną przez różne języki programowania i narzędzia. Aplikacje niestandardowe nie zależą od aktualizacji T-FLEX DOCs.

T-FLEX DOCs Client Configurations / Konfiguracje T-FLEX DOCs Client

T-FLEX DOCs Modules and Features Description / Moduły i funkcje T-FLEX DOCs

T-FLEX DOCs – Pobierz/zobacz prezentację PowerPoint: www.ntsns.pl/download/dokumenty/T-FLEX_DOCs.pps