Modelowanie 3D

T-FLEX CAD daje komfort pracy w hybrydowym środowisku 2D/3D. Środowisko trójwymiarowe jest tu nieodłączną częścią środowiska dwuwymiarowego. W dowolnym momencie możemy przejść w tryb projektowania na innym widoku danego projektu z 2D na 3D i z 3D na 2D lub też pracować na obu widokach jednocześnie.

Dzięki takiemu podejściu mamy stałą kontrolę nad powstającym projektem. Zmiany wprowadzane w części 2D (w dokumentacji czy szkicach na widocznych tu w formie zakładek płaszczyznach pracy) – nanoszone są automatycznie w 3D. Przejście użytkowników pracujących dotychczas w środowiskach 2D do środowiska pracy T-FLEX CAD, dzięki stałemu kontaktowi z podglądem w 2D jest łatwe i nie sprawia większych problemów. Jest to kolejna, jakże ważna cecha systemu T-FLEX CAD w odróżnieniu od innych systemów CAD 3D.

T-FLEX CAD jest systemem niemodułowym w jednym środowisku pracy możliwe jest zaprojektowanie dowolnego rodzaju geometrii (od powierzchni poprzez bryły, kończąc np. na złożeniach czy konstrukcjach spawanych). Przykładowo element blaszany może być wykonany zarówno przy użyciu poleceń dedykowanych (zagięcie, dodanie kołnierza, przetłoczenie) jak i innych operacji (wyciągnięcie, cienkościenność itp.). Jeśli geometria spełnia warunki blachy to bez żadnych przeszkód może zostać rozgięta i udokumentowana.

Zabezpieczenia przed utratą projektu!

T-Flex CAD dysponuje narzędziami zabezpieczającymi konstruktora przed utratą nie zapisanego projektu. W momencie wystąpienia błędu z winy programu możemy automatycznie wysłać raport o błędzie i zapisać wszystkie otwarte projekty. System po tej czynności przywróci projekt na którym pracowaliśmy do stanu „z przed błędu”. Omawiana funkcjonalność jest nieoceniona w przypadku pracy nad wieloma projektami, pracy w stresie lub nacisku na szybkie zakończenie projektu – w takich przypadkach można zapomnieć o zapisaniu projektu.