Mes i Dynamics

T-Flex Analysis i T-Flex Dynamic dają dostęp do szerokiego zakresu narzędzi pomagających inżynierom wirtualnie przetestować części i urządzenia. W T-Flex Analysis zastosowana została metoda elementów skończonych, wykorzystana do analiz statycznych, częstotliwościowych, wyboczeniowych, termicznych, optymalizacji, zmęczenia oraz innych. T-Flex Analysis sprawdzi, jak będzie się zachowywał model w warunkach rzeczywistych jeszcze zanim zostanie wykonany.

T-FLEX Analysis

Model asocjatywny
Model MES jest w pełni powiązany z modelem projektu, gdy wykorzystuje naturalną geometrię T-Flex CAD. T-Flex Analysis daje Ci pewność, że do symulacji są używane aktualne informacje projektowe bez potrzeby czasochłonnej konwersji geometrii, czy ponownego tworzenia danych. Zmiany dokonane w projekcie są automatycznie uaktualnianie w analizie. Tworzenie siatki jest automatyczne i całkowicie asocjatywne nawet dla najbardziej skomplikowanej geometrii modelu.

 

Interfejs użytkownika
Całkowita integracja z T-Flex CAD oznacza, że użytkownicy T-Flex Analysis mogą wykonywać analizy projektu, symulacje i optymalizacje bezpośrednio z poziomu interfejsu użytkownika T-Flex CAD. T-Flex Analysis wykorzystuje drzewo modelu T-Flex CAD, okna właściwości, strukturę poleceń menu oraz wiele tych samych ustawień myszki i klawiatury, więc jeśli ktokolwiek potrafi zaprojektować część w T-Flex CAD może ją także poddać analizie bez konieczności nauki nowego interfejsu.

Optymalizacja
Projektowanie i produkcja innowacyjnych produktów, które spełniają kryteria wydajności jest celem każdego producenta. Wykorzystując techniki optymalizacji inżynierzy mogą udoskonalać projekt, otrzymując najlepszy możliwy wyrób przy minimalnych kosztach. Ponieważ projekty mogą zawierać setki zmiennych parametrów o złożonych zależnościach, znalezienie optimum poprzez ręczne iteracje jest w najlepszym wypadku wynikiem przypadku. T-Flex Analysis automatyzuje proces iteracyjny porównywania osiągów ze specyfikacją.

Wyniki analiz
T-Flex Analysis dostarcza obszerny zakres funkcji do przetwarzania wyników wliczając w to animację, listy i różne typy wykresów w zależności od badań i typu wyników. Specjalne polecenie raportowania pomaga dokumentować badania szybko i systematycznie, generując raporty w formie stron internetowych. Raporty są tak skonstruowane, aby opisywały wszystkie aspekty badania.

Sekcja filmowa – Analiza MES

Analiza statycznaAnaliza częstotliwościowaAnaliza wyboczeniowaAnaliza termicznaAnaliza dynamiczna

ANALIZA STATYCZNA

Możliwość analizy strukturalnej pozwala inżynierom wykonywać statyczne analizy naprężeń części i złożeń w różnych warunkach obciążeniowych. Badania statyczne obliczają przemieszczenia, siły oddziaływań, odkształcenia, naprężenia oraz współczynnik bezpieczeństwa. Analiza statyczna pomaga uniknąć błędów spowodowanych dużymi naprężeniami. Można określić różne obciążenia struktury i ograniczenia wliczając w to siłę, ciśnienie, grawitację, siłę odśrodkową, siłę nośną, moment obrotowy, zdefiniowane przemieszczenie, temperaturę, itp.

Analiza zmęczeniowa
Wielokrotne obciążanie i odciążanie zmniejsza wytrzymałość obiektów w czasie nawet, jeśli nakładane obciążenia są znacznie mniejsze, niż dopuszczalne graniczne obciążenie. Analiza zmęczeniowa jest istotna dla produktów takich jak stalowe szyny, belki i dźwigary, które mogą ulec mechanicznemu uszkodzeniu na skutek powtarzających lub inaczej zmieniających się obciążeń, które nigdy nie przekracza je poziomu powodującego uszkodzenie po jednym zastosowaniu. T-Flex Analysissymuluje uszkodzenia wynikłe ze zmęczenia materiału i pozwala użytkownikom projektować bardziej wytrzymałe produkty, poddając je cyklicznym obciążeniom w celu określenia ich wytrzymałości zmęczeniowej i dzięki temu zapewniając bezpieczeństwo.


  ANALIZA CZĘSTOTLIWOŚCIOWA


FUNKCJE SPECJALNEpoprzedni dział

ANALIZA CZĘSTOTLIWOŚCIOWA

Analiza częstotliwościowa określa naturalne częstotliwości części przy danym kształcie. Może ona określić, czy część rezonuje przy częstotliwości dołączonego urządzenia, takiego jak silnik. Mimo, że rezonans w strukturze musi być najczęściej unikany lub tłumiony, inżynierowie mogą go wykorzystywać w innych zastosowaniach, np. przy projektowaniu głośników akustycznych, projektowaniu struktur powietrznych, mostów i dróg dwupoziomowych, konstrukcji maszyn budowlanych, badaniu instrumentów muzycznych, analizy systemów robotów, projektach turbin i maszyn obrotowych, optymalizacji przenośników wstrząsowych wibracyjnych i wielu innych.

Analiza charakterystyki częstotliwościowej określa działanie w stanie ustalonym projektu maszyny, pojazdu lub sprzętu poddanemu ciągłym drganiom. W porównaniu do liniowych analiz naprężeń przejściowych, analiza charakterystyki częstotliwościowej dostarcza łatwej i szybkiej metody, w której jedynymi danymi wejściowymi są stała częstotliwości amplituda. Ten typ analizy może być wykorzystywany, na przykład, do określenia efektów drgań pralki z nie wyważonym obciążeniem lub wygięcia koła w samochodzie.


  ANALIZA STATYCZNA ANALIZA WYBOCZENIOWA

ANALIZA WYBOCZENIOWA

Analiza obciążenia krytycznego bada trwałość geometrii modeli przy obciążeniu głównej osi. Pomaga to uniknąć błędów z powodu wyboczenia, które jest nagłym dużym przemieszczeniem i może być katastroficzne w skutkach jeśli wystąpi podczas normalnego użytkowania większości produktów. Analiza wyboczeń znajduje najmniejsze obciążenie powodujące wyboczenie i jest zazwyczaj używana w takich zastosowaniach, jak projektowanie podwozi, kolumn, konstrukcji nośnych, określanie współczynnika bezpieczeństwa, projektowanie wieży i słupów transmisyjnych, karoserii pojazdów i innych.


  ANALIZA CZĘSTOTLIWOŚCIOWA ANALIZA TERMICZNA

ANALIZA TERMICZNA

Symulowanie efektów wpływu temperatury umożliwia analizy stanów ustalonych i przejściowych wymian ciepła. Badania termiczne obliczają temperatury, gradienty temperatur oraz przepływ ciepła na podstawie warunków wytwarzania ciepła, przewodzenia, konwekcji i promieniowania cieplnego. Analiza termiczna pomaga uniknąć niepożądanych warunków cieplnych doprowadzających do przegrzania czy stopienia.
  ANALIZA WYBOCZENIOWA ANALIZA DYNAMICZNA

T-FLEX DYNAMIC ANALYSIS – Interaktywna symulacja ruchu

T-Flex CAD posiada rozwiązanie do symulacji ruchu i analizy zachowania skomplikowanych złożeń mechanicznych.

T-Flex Dynamic Analysis pozwala przetestować wirtualne prototypy i zoptymalizować projekty pod względem wydajności, bezpieczeństwa i komfortu bez potrzeby budowania kolejnych fizycznych modeli prototypów. Wyniki są wyświetlane w postaci wykresów, raportów lub kolorowych animacji, którymi łatwo możesz się podzielić z innymi.

T-FLEX Dynamic  ANALIZA TERMICZNA


  GALERIA PROJEKTÓWzobacz również