Nowa aktualizacja T-FLEX CAD 17 (17.0.25.0) już dostępna!

W T-FLEX CAD 17.0.25.0 i innych zaktualizowanych aplikacjach pakietu T-FLEX, w stosunku do poprzedniej kompilacji 17.021.0 – uwzględniono kolejne sugestie użytkowników, poprawiono stabilność i wydajność, dodano nowe funkcje oraz zaktualizowano istniejącą funkcjonalność.

MODELOWANIE 3D

W narzędziach do modelowania 3D pojawiła się nowa operacja – Szyk przez tabelę:

Aby utworzyć szyk przez tabelę, potrzebna jest baza danych, której wartości są używane jako parametry szyku. Po aktualizacji bazy (dodaniu nowych rekordów lub zmian) następuje automatyczne przebudowanie operacji.

Operacja Spirala 3D została zaktualizowana – działanie i interfejs operacji są teraz ujednolicone z poleceniem Helisa 3D, wspomagany jest wybór kilku krawędzi podczas tworzenia spirali, dodano możliwość dostosowania skali oraz zaimplementowano obsługę nowych wykresów.

Do polecenia tworzenia Helisy 3D dodano możliwość tworzenia płaskiej ścieżki spiralnej:

Polecenie do tworzenia Płaszczyzn Pracy otrzymało nowy interfejs, często używane opcje zostały przeniesione do okna parametrów.

Dodatkowo zaimplementowano możliwość tworzenia płaszczyzn pracy prostopadłych do ścieżki 3D poprzez określenie odsunięcia, a także możliwość zmiany położenia powierzchni stycznej o 180 stopni.

Podczas anulowania rysowania na płaszczyźnie roboczej można teraz odrzucić dodane zmiany, a polecenie obracania wzdłuż normalnej do wybranego elementu podczas rysowania uwzględnia teraz układ współrzędnych płaszczyzny.

NAWIGACJA I INTERFEJS

Do ustawień dodano możliwość regulacji obrotu na scenie 3D za pomocą środkowego przycisku myszy, a także ustawiania prędkości obrotu sceny 3D w procentach.

Polecenie wyboru środka obrotu w scenie 3D ma nowy interfejs:

Dodano podświetlanie parametrów wymaganych przypisania przez użytkownika do poleceń i operacji.

Do okna drzewa Modelu 3D dodano kolumnę przywracania modelu (Ponownego Przebiegu), która umożliwia wygodniejszą i bardziej elastyczną kontrolę nad edycją modelu.

Zachęcamy do przeprowadzenia aktualizacji do wersji 17.0.25.0. Wszyscy klienci komercyjni mogą korzystać ze strony www.tflex.pl/aktualizacje