Nowy T-FLEX CAD 17

Co nowego w T-FLEX CAD 17 i modułach dodatkowych

T-FLEX CAD 17 oferuje dużą liczbę nowych funkcjonalności i ulepszeń, z których wiele jest wdrażanych zgodnie z życzeniami użytkowników, w tym: znaczny wzrost wydajności podczas pracy z dużymi złożeniami, pracę zespołową przy użyciu T-FLEX DOCs, nowe narzędzia do projektowania 3D , nowe operacje modelowania powierzchni i pracy z krzywymi 3D, ulepszony interfejs użytkownika i wiele więcej.

T-FLEX CAD What’s new. Zapraszamy do zapoznania się z pełnym spisem zmian i nowości zawartym w dokumencie PDF: [OTWÓRZ]

⇒ DUŻE ZŁOŻENIA

T-FLEX CAD 17 otrzymał nowe narzędzia do pracy z dużymi złożeniami. Otwieranie plików jest teraz nawet do 10 razy szybsze, zmniejszone zostało zużycie pamięci, ulepszono tryb dużych złożeń. Poza tym dodano: nowe polecenia zarządzania złożeniami, możliwość przerwania procesu ładowania plików, wybór ustawień dla otwieranych plików, równoległe wielowątkowe ładowanie siatek wizualizacji modeli 3D, przyspieszono import danych z innych systemów CAD itp.

⇒ Modelowanie powierzchni i krzywe 3D

Wprowadzono znaczące ulepszenia w funkcjonalności modelowania powierzchniowego i krawędziowego – opracowano cztery nowe operacje modelowania powierzchni: powierzchnia przejściowa, powierzchnia liniowa, powierzchnia rozszerzona, odsunięcie powierzchni. Zmodyfikowano operacje pracy ze ścianami – Zszyj Ściany, Wypełnienie Otworu itp.

Opracowano również nowe narzędzia do pracy z geometrią krawędziową: krzywa przejściowa, krzywa izoparametryczna, krzywa stożkowa, operacje edycji krzywej 3D (wydłużanie/skracanie, zaokrąglania), ścieżka spiralna, ścieżka łącząca itp. Te nowe narzędzia są ukierunkowane na różne obszary projektowe, w tym lotnictwo, przemysł stoczniowy i inne złożone geometryczne elementy.

⇒ Nowa funkcja adnotacji – przeglądaj i opisuj modele 3D i rysunki

Istniejąca funkcjonalność adnotacji została przekształcona w nowe narzędzia adnotacyjne. Nowy mechanizm działa zarówno oddzielnie w T-FLEX CAD i T-FLEX Viewer. Dodano nowe okno i wstążkę do zarządzania i tworzenia notatek. Możliwe jest teraz tworzenie notatek zarówno na rysunkach, jak i na modelach 3D, pojawiła się nowa funkcja „Czerwony pisak” do tworzenia szybkich uwag – rysowanie „ręcznie” z obsługą wprowadzania z tabletów, notatki są przechowywane w osobnych plikach lub w nowym folderze.

⇒ Narzędzia do pomiaru i analizy geometrii

Stworzono nowe narzędzia do dokładniejszej analizy wyników modelowania (w tym tych uzyskanych poprzez nowe operacje modelowania powierzchni i krzywych). Ponadto poprawiono użyteczność istniejącej funkcjonalności polecenia Zmierz. Można m.in. tworzyć raporty z mierzenia oraz dodawać etykiety.

⇒ Narzędzia do modelowania 3D dla inżynierii ogólnej

Operacje: Wyciągnięcie, Obrót, Zaokrąglenie/faza, Boolean, Cienkościenność, Wyciągnięcie po ścieżce, Prymityw, Przekrój, Szyki itp. zostały mocno ulepszone, dodano nowe funkcje, okna dialogowe mają teraz wygodniejszy interfejs i opcje jego dostosowywania. Dodano nowe operacje – Geometria odsunięta, Szyk wg wzoru i nowy typ szyku tj. szyk fragmentów 3D. Znacząco zwiększono komfort pracy, w tym zmniejszono liczbę kliknięć podczas projektowania.

Warto również zwrócić uwagę na zaktualizowaną funkcjonalność do pracy z przekrojami 3D, płaszczyzną przycięcia i operacją cięcia. Narzędzia te zostały ujednolicone, mają teraz te same manipulatory sterujące i stały się wygodniejsze i szybsze w obsłudze.

⇒ Drzewo modelu 3D w kolejności tworzenia oraz inne zaktualizowane okna systemowe

Nowa wersja posiada możliwość wyświetlania drzewa modelu 3D w kolejności tworzenia elementów i operacji. Ponadto zaktualizowano okno materiałów, dodano okno do zarządzania warstwami, konfiguracjami i czyszczeniem projektu. Pasek wyszukiwania i inne popularne narzędzia zostały dodane do wszystkich okien.

W nowej wersji dodano mechanizm sprawdzania wyniku modelowania zgodnie z regułami korporacyjnymi, sprawdzanie jakości modelu, nowe funkcje w edytorze zmiennych, zaktualizowany mechanizm wyboru obiektów 2D i 3D, nowe ustawienia w interfejsie – zmiana przycisku obrotu na scenie 3D, tryb prezentacji, nowa strona startowa i wiele więcej.

Moduł importu ma teraz możliwość bezpośredniego odczytu i importu formatu CATIA v.5 (R2020), a także obsługę nowych wersji PTC Creo, Siemens NX, SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Inventor i innych formatów.

⇒ Nowe typy zaznaczania elementów w 2D i 3D

Nowe typy wyboru elementów w 2D i 3D zapewniają szybki wybór oknem, lassem lub swobodną krzywą z dodatkowymi ustawieniami gładkich i widocznych elementów.

⇒ Rzutowanie 2D i opisywanie rysunków

W nowej wersji poprawiono mechanizm tworzenia rzutów 2D. Użytkownicy otrzymają nowy, bardziej przyjazny dla użytkownika interfejs z możliwością wyboru dodatkowych widoków izometrycznych oraz poszczególnych etapów scenariusza eksplodowania.

W projektach 2D i szczegółach rysunków dodano nową funkcjonalność dla uwag technicznych, do pracy ze strefami. Dodano nową funkcję „rysowania odręcznego” dla splajnów. Wprowadzono nowy typ szyku 2D „Przez Tabelę”. Nowy mechanizm umożliwia tworzenie hiperłączy w rysunkach.

⇒ Biblioteki części znormalizowanych

Przy opracowywaniu nowej wersji dużo uwagi poświęcono bibliotekom części znormalizowanych: wiele elementów norm zgodnie z ISO i DIN zostało poprawionych i zaktualizowanych, dodano nowe elementy norm.

⇒ To tylko wybrane zmiany i nowości mające na celu zwiększenie komfortu użytkowania systemu CAD oraz wydajności projektowania! ⇐

⇒ PEŁNA LISTA ZMIAN I NOWOŚCI W T-FLEX CAD 17

Wszystkie zmiany i nowości zostały spisane w dokumencie T-FLEX CAD What’s new. Zapraszamy do zapoznania się ze spisem: T-FLEX_CAD_whats_new.pdf

⇓ WYBRANE NOWOŚCI W MATERIAŁACH FILMOWYCH:

Nowa aktualizacja T-FLEX CAD 17 (17.0.25.0) już dostępna!

W T-FLEX CAD 17.0.25.0 i innych zaktualizowanych aplikacjach pakietu T-FLEX, w stosunku do poprzedniej kompilacji 17.021.0 – uwzględniono kolejne sugestie użytkowników, poprawiono stabilność i wydajność, dodano nowe funkcje oraz zaktualizowano istniejącą funkcjonalność.

MODELOWANIE 3D

W narzędziach do modelowania 3D pojawiła się nowa operacja – Szyk przez tabelę:

Aby utworzyć szyk przez tabelę, potrzebna jest baza danych, której wartości są używane jako parametry szyku. Po aktualizacji bazy (dodaniu nowych rekordów lub zmian) następuje automatyczne przebudowanie operacji.

Operacja Spirala 3D została zaktualizowana – działanie i interfejs operacji są teraz ujednolicone z poleceniem Helisa 3D, wspomagany jest wybór kilku krawędzi podczas tworzenia spirali, dodano możliwość dostosowania skali oraz zaimplementowano obsługę nowych wykresów.

Do polecenia tworzenia Helisy 3D dodano możliwość tworzenia płaskiej ścieżki spiralnej:

Polecenie do tworzenia Płaszczyzn Pracy otrzymało nowy interfejs, często używane opcje zostały przeniesione do okna parametrów.

Dodatkowo zaimplementowano możliwość tworzenia płaszczyzn pracy prostopadłych do ścieżki 3D poprzez określenie odsunięcia, a także możliwość zmiany położenia powierzchni stycznej o 180 stopni.

Podczas anulowania rysowania na płaszczyźnie roboczej można teraz odrzucić dodane zmiany, a polecenie obracania wzdłuż normalnej do wybranego elementu podczas rysowania uwzględnia teraz układ współrzędnych płaszczyzny.

NAWIGACJA I INTERFEJS

Do ustawień dodano możliwość regulacji obrotu na scenie 3D za pomocą środkowego przycisku myszy, a także ustawiania prędkości obrotu sceny 3D w procentach.

Polecenie wyboru środka obrotu w scenie 3D ma nowy interfejs:

Dodano podświetlanie parametrów wymaganych przypisania przez użytkownika do poleceń i operacji.

Do okna drzewa Modelu 3D dodano kolumnę przywracania modelu (Ponownego Przebiegu), która umożliwia wygodniejszą i bardziej elastyczną kontrolę nad edycją modelu.

Zachęcamy do przeprowadzenia aktualizacji do wersji 17.0.25.0. Wszyscy klienci komercyjni mogą korzystać ze strony www.tflex.pl/aktualizacje