Funkcje specjalne

W tym dziale znajdują się materiały z opisem funkcji związanych ze wsparciem projektowania w danych branżach produktowych. Znajdują się tu zarówno propozycje wykorzystania oprogramowania do takich celów jak np. projektowanie ogrodzeń i balustrad, elementów wentylacyjnych czy konstrukcji modułowych oraz opisy gotowych dodatków.

T-FLEX CAD – FUNKCJE SPECJALNE

 

  

Instalacje ruroweProjektowanie NagrobkówKonstrukcje modułoweOgrodzenia i balustrady

Propozycja wykorzystania programu

PARAMETRYCZNE INSTALACJE RUROWE

Oprogramowanie T-Flex CAD dzięki swojej uniwersalności daje ogromne możliwości projektowania różnego rodzaju elementów, dlatego też coś dla siebie znajdą tu również producenci wszelkiego rodzaju instalacji rurowych (wentylacyjnych, kanalizacyjnych, kominowych itp.).

Specjalnie przygotowana biblioteka parametrycznych części zawierająca wszystkie wykorzystywane w firmie elementy, może być wykorzystywana do szybkiej budowy instalacji rurowej czy wszelkiego rodzaju przyłączy itp.

Biblioteka elementów
Przykładowa biblioteka części 2D

Wszystkie części biblioteczne mogą być zaopatrzone w okno dialogowe parametrów, które w dużym stopniu (dzięki swojej czytelności) ułatwią dobór odpowiednich parametrów kolejnych elementów oraz ich ewentualna zmianę.

Element z oknem dialogowym
Element biblioteczny z oknem dialogowym parametrów

Główne parametry części dostawianych do już istniejących pozycji – dobierane i pozycjonowane są automatycznie dzięki zastosowaniu specjalnego typu łączników. Zmiana parametrów elementów kluczowych powoduje automatyczną przebudowę całego ciągu elementów.

Wstawianie komponentów
Wstawiane kolejnych komponentów z automatycznym dopasowaniem i pozycjonowaniem

Specjalne mechanizmy systemu T-Flex CAD umożliwiają wstawianie niektórych elementów na zasadnie „od punktu do punktu”, dzięki tej możliwości możemy łączyć ze sobą oddalone od siebie części bez konieczności wcześniejszego mierzenia odległości. Zmiana położenia części czy rozstawu – powoduje automatyczną aktualizację długości fragmentu „niestandardowego” – w Zestawieniu Materiałowym w takim przypadku zamieszczana jest stosowana informacja.

Połączenie elementów
Przykład wstawiania rury o niestandardowej długości (połączenie dwóch oddalonych od siebie elementów)

Zaprojektowana instalacja może zostać zaopatrzona o wykaz materiałowy, który jest źródłem ważnych informacji o projekcie zarówno dla projektanta, sprzedawcy czy wykonawcy. Zestawienie materiałowe może zawierać dowolne informacje o poszczególnych elementach projektu, może być również sprzężone z bazą danych np. aktualnym cennikiem firmy. Zarówno zmiany w bazie danych jak i zmiany w projekcie przenoszą ię automatycznie na dane w zestawieniu materiałowym.

Odnośniki do BOM
Projekt złożeniowy 2D z odnośnikami do Zestawienia Materiałowego (BOM)

BOM
Przykład BOM z wykazem części oraz wyceną (parametry pobierane z bazy danych programu MS ExcelŸ – opcjonalnie)

Cennik
Baza danych *.XLS (MS EXCELŸ) z zaznaczoną wartością ceny wybranego elementu mającej swoje odniesienie w BOM.

Przykładowa instalacja
Przykładowa instalacja zbudowana na podkładzie (piec/ściany)

Każdy odpowiednio przygotowany fragment 2D może automatycznie generować model 3D. Związana z tym funkcjonalność systemu może być wykorzystywana również do szybkiego budowania złożeń na potrzeby zabudowy przestrzennej lub fotorealistycznego renderingu (do katalogów lub na strony internetowe).

Generacja modelu 3D
Przykład złożenia 2D/3D – budowana instalacja 2D generuje model przestrzenny

Fotorealistyczny rendering
Fotorealistyczny rendering z wybranego materiału


  PROJEKTOWANIE NAGROBKÓW

PROJEKTOWANIE I WIZUALIZACJA NAGROBKÓW

Oprogramowanie T-Flex Parametric CAD dzięki swojej uniwersalności daje ogromne możliwości projektowania różnego rodzaj elementów, dlatego też coś dla siebie znajdą tu również producenci NAGROBKÓW.

 

Zawartość prototypu:

► przykładowa/bazowa biblioteka elementów nagrobka tzn. po kilka przykładów każdego komponentu z grupy:
→ elementy główne (ławy, ramy, posadzki, krawężniki, nakrywy, podstawki, ścianki itp.)
→ dodatki (wazony, misy, lampiony, książki, serduszka, poduszki, motywy, ozdoby, zdjęcia, napisy itp.)
► Baza danych Excel – cennik i rodzaje kamieni, cennik obróbki, cennik dodatków
► Materiały (10 tekstur)

Docelowy kształt nagrobka oraz elementy składowe są konfigurowane za pomocą czytelnych okien dialogowych z wizualnym wyborem oraz podglądem zmian. Użytkownik ma możliwość podania parametrów każdego elementu standardowego (długość, szerokość, wysokość, grubość itp.) – wybrać rodzaj i parametry wykończenia (faza, zaokrąglenie) oraz materiału.

Zmiana parametrów elementów głównych powoduje automatyczną modyfikację elementów zależnych:

Schemat zależności komponentów nagrobka

Biblioteka materiałów oraz części składowych połączona w główny projekt (prototyp wizualizacji) daje możliwość szybkiej konfiguracji docelowego kształtu nagrobka ze wszystkimi wymaganymi elementami tj. np. leżaki/podstawy, krawężniki, pokrywy, ścianki/tablice, misy, wazony, dodatki (lampiony, księgi itp.).

Użytkownik na bazie dostarczonych wzorcowych przykładów komponentów może sam zaprojektować i dodać do prototypu nowe elementy biblioteczne. Możliwe jest również zlecenie naszej firmie wykonania wskazanych przez klienta wzorów komponentów, dodatków czy materiałów.

Okno dialogowe konfiguracji
Przykładowe okno dialogowe konfiguracji nagrobka (widok na kartę Podglądu głównego).

Otwartość edycji prototypu, własna rozbudowa biblioteki elementów, łatwa konfiguracja i możliwość wprowadzania zmian zarówno w plikach źródłowych jak i końcowych, dokumentacja, wycena oraz generowany automatycznie na podstawie uzupełnionych wcześniej informacji spis elementów – powoduje wzrost wydajności i konkurencyjności firmy co wymiernie przekłada się na jaj wynik finansowy.

Zawartość każdej zakładki z elementami składowymi może być edytowana i dowolnie rozbudowywana – elementy mogą być rozmieszczane na dowolnej ilości zakładek w przypadku, gdyby nie mieściły się na pojedynczej karcie.

Karta z wyborem leżaków/posadzek
Karta z wyborem przykładowych leżaków/podstaw.

Kolejne zakładki okna dialogowego (kliknij, aby powiększyć). Kolejne zakładki okna dialogowego (kliknij, aby powiększyć).

Kolejne zakładki okna dialogowego (kliknij, aby powiększyć). Kolejne zakładki okna dialogowego (kliknij, aby powiększyć).

Kolejne zakładki okna dialogowego (kliknij, aby powiększyć). Kolejne zakładki okna dialogowego (kliknij, aby powiększyć).
Kolejne zakładki okna dialogowego z zestawieniem zawartości (kliknij, aby powiększyć).

Biblioteka materiałów może być rozbudowywana w miarę pojawiania się nowych grup czy rodzajów kamienia. Materiał może być zmieniony od razu we wszystkich elementach składowych. Elementy z materiałów połączonych można konfigurować niezależnie. Dodatkowo jest możliwość ręcznej zmiany materiału wybranej części.

Przykładowe dodatki z różnego materiału (kliknij, aby powiększyć). Przykładowe dodatki z różnego materiału (kliknij, aby powiększyć). Przykładowe dodatki z różnego materiału (kliknij, aby powiększyć).
Przykładowe dodatki z różnego materiału (kliknij, aby powiększyć).

Bazowa biblioteka materiałów
Przykładowa biblioteka materiałów

W razie potrzeby możemy zagospodarować również otoczenie wokół nagrobka – dodając np. kostkę brukową, ławki itp.

Otoczenie nagrobka
Możliwość dodania i zmiany otoczenia nagrobka.

Elementy standardowe są dokumentowane, opisywane i wymiarowane na oddzielnych stronach dokumentacyjnych. Wszystkie strony są gotowe do wydruku po każdorazowej aktualizacji.

Przykładowa dokumentacja
Przykładowe strony dokumentacyjne elementów standardowych nagrobka


Z poziomu okna dialogowego mamy również możliwość wygenerowania różnego rodzaju czcionek.

Aby ułatwić zliczenie elementów składowych nagrobka z podziałem na elementy standardowe i dodatki – generowany jest spis elementów, który w końcowej formie może zawierać również wycenę, koszty materiału i obróbki, pole powierzchni czy objętość poszczególnych elementów.

Zestawienie komponentów
Przykładowe zestawienie materiałowe ze spisem użytych elementów

 Animacja nagrobka

Opcjonalnie prototyp może zawierać funkcjonalność umożliwiającą dokonanie ręcznego rozkładu elementów do wycięcia – daje to możliwość zaplanowania optymalnego cięcia z pominięciem wad lub ubytków materiału z jak najmniejszą ilością odpadów. Rozkład może być również automatyczny w przypadku użycia T-FLEX Nesting.

 
Rozkład elementów nagrobka na przykładowej płycie bazowej (czerwone miejsca wskazują wady materiału).

Zdjęcie gotowego nagrobka lub wybranego dodatku renderowane są bezpośrednio z prototypu, dzięki temu klient biorący udział w konfiguracji elementów składowych nagrobka i wyborze materiału może zobaczyć fotorealistyczny efekt końcowy. Wyrenderowane obrazy mogą być również doskonałym źródłem promocji na potrzeby materiałów marketingowych lub umieszczenia na stronach www.

Wizualizacja nagrobka

Prototyp projektowania i wizualizacji nagrobków nie stanowi gotowego i finalnego dodatku głównie z uwagi na ograniczoną zawartość komponentów bibliotecznych – prototyp jest odpowiednio skonfigurowaną bazą do własnej rozbudowy przez klienta. Firma NewTech Solutions Sp. z o.o. oferuje możliwość usługowego wykonania biblioteki elementów na podstawie katalogu klienta.

t-flex_nagr

Opis dodatku oraz przedstawione możliwości programu w zakresie projektowania i wizualizacji nagrobków stanowią jedynie ogólne informacje o produkcie.

  INSTALACJE RUROWE KONSTRUKCJE MODUŁOWE

Pobierz opis w PDF [KLIK]:
pdf_ico

Sekcja filmowa – Projektowanie nagrobków

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI MODUŁOWYCH

Oprogramowanie T-Flex CAD dzięki swojej uniwersalności daje ogromne możliwości projektowania różnego rodzaju elementów, dlatego też coś dla siebie znajdą tu również producenci konstrukcji modułowych z różnego typu przeznaczeniem m.in. do układów wentylacyjnych.

Jednym z ważniejszych kryteriów stawianych w projektowaniu konstrukcji modułowych jest ich elastyczność i odporność na zmiany. Ciągłe rozbudowywanie i modyfikacja na potrzeby kolejnych projektów mogą być niekiedy bardzo trudne i czasochłonne. Funkcjonalność systemu T-Flex CADpozwala na ciągłą modyfikację i rozbudowę projektu z możliwością podmiany elementów składowych.

Wstawianie kolejnych elementów do złożenia z automatycznym pozycjonowaniem daje nieporównywalną z innymi systemami swobodę i szybkość budowy konstrukcji. Dodatkowo każdy wstawiany komponent może pobierać i przenosić dalej parametry własne oraz parametry elementu docelowego, którego późniejsza zmiana może powodować automatyczną przebudowę wszystkich elementów zależnych.

|
Przykład wstawiania nowych fragmentów przy użyciu tzw. łączników

W celu ponownego wstawienia, raz już użytego komponentu – wystarczy wybrać go z poziomu okna 3D lub drzewa historii, nie ma w takim przypadku konieczności wskazywania lokalizacji fragmentu na dysku. Tak wstawiane elementy „zapamiętują” wcześniejsze parametry, które w razie potrzeby można zmodyfikować. Dzięki tej funkcjonalności kompletna parametryczna konstrukcja może być bardzo szybko utworzona.

 Przykład rozbudowy konstrukcji przez powtarzanie wstawienia wcześniej użytych fragmentów


Okno programu T-Flex Parametric CAD 11 z otwartym projektem i aktywnym poleceniem „Wstaw Fragment”

Przydzielane w trakcie wstawiania nowego komponentu zmienne, można wykorzystać m.in. do kontroli głównych parametrów konstrukcji tj. długość, wysokość, szerokość itp. (wpisanie zmiennych może nastąpić w dowolnym momencie – również po wstawieniu części).

  

 
Przykłady modyfikacji zmiennych (długość, wysokość, szerokość) z przebudową projektu

Zabudowa wnęk parametrycznymi fragmentami (np. pokrywami) z automatycznym dopasowaniem i zachowaniem luzu – jest bardzo szybka i odporna na późniejsze modyfikacje całej konstrukcji.

Kolejne fragmenty dostawiane do dostępnych już części mogą automatycznie dopasować się do nich bez konieczności podawania parametrów docelowych (część bazowa generuje specjalne łączniki, które są źródłem informacji dla nowo-wstawianych części).

Użycie okna dialogowego zmiennych, w które zaopatrzony może być każdy parametryczny fragment – pozwala na czytelną zmianę parametrów części i uzyskanie dodatkowych wymaganych w danym momencie konfiguracji. Z jednego parametrycznego pliku można uzyskać nieskończoną ilość wielkości z przewidzianymi na etapie projektowania stanami poszczególnych elementów. Fragment z przykładu zaopatrzony jest w takie opcje jak np. pomijanie kantów, otworowanie (centralne lub specjalne) czy uwzględnienie elementów montażowych. Główne parametry pokrywy tj. wysokość i szerokość dobierane są automatycznie po wyborze docelowego łącznika (w każdym momencie przypisane automatycznie parametry mogą być zmienione)

  
Projekt pokrywy wraz z oknem dialogowym zmiennych


Automatyczne dopasowanie parametrów pokrywy do wielkości wnęki


Testowe zmiany parametrów konstrukcji we wstępnej fazie projektu

 Automatyczne pobieranie parametrów nowo wstawianych części w praktyce można przedstawić następująco:

– pokrywa w jednej z dobranych konfiguracji posiada otwór pod wykonanie przyłącza. Otwór posiada tzw. łącznik, który przenosi potrzebne parametry – w tym przypadku wartość średnicy otworu. Wstawiane przyłącze po wyborze punktu docelowego (łącznika lub elementu powiązanego np. krawędzi lub ściany otworu) – automatycznie się pozycjonuje i dopasowuje do otworu. Każda późniejsza modyfikacja położenia i średnicy otworu w pokrywie powoduje automatyczną przebudowę przyłącza i innych elementów zależnych. Każdy fragment wstawiany w ten sposób może pobierać dowolną ilość parametrów z łącznika docelowego. Parametry mogą być korygowane lub przetwarzane w określony sposób, tak aby uzyskać pożądane wartości.


Etap wstawiania nowego fragmentu z automatycznym dopasowaniem do otworu

Widok eksplodowany złożenia daje podgląd na wszystkie również „ukryte” szczegóły projektu. Może być również wskazaniem sposobu montażu konstrukcji. Widoki eksplodowane w różnej formie mogą być częścią dokumentacji wykonawczej.


Widok konstrukcji w eksplodowaniu

 


Przykład modyfikacji konstrukcji (zmiana wielkości, rozstawu uchwytów i średnicy przyłącza)

Konstrukcje modułowe budowane są z myślą o dalszej nieograniczonej rozbudowie. Dlatego też niezwykle istotną i konieczną czynnością jest tu możliwość podmiany części. Dzięki temu, że zastępcze elementy tj. narożniki, profile, pokrywy itp. wykorzystują dokładnie takie same elementy źródłowe – zamiana ich na inny typ nie powoduje błędów konstrukcji czy usunięcia łańcucha części zależnych.


Przykład podmiany fragmentów złożenia i dalszej rozbudowy konstrukcji modułowej (zaznaczone zostały elementy zamienione).

W wielu systemach CAD – części wstawiane za pomocą wiązań 3D nie mogą zostać podmienione z uwagi na inne nazewnictwo i indeksowanie topologii zastępczej geometrii. Wymuszona podmiana wymaga wskazania nowych wiązań oraz powoduje utratę elementów zależnych. W T-Flex CAD oprócz wiązań (relacji) 3D istnieją również inne alternatywne
i często dużo szybsze oraz bezpieczniejsze sposoby budowy złożenia (tzw. LUW’y i łączniki), które są podstawą m.in. opisywanych konstrukcji modułowych.


Konstrukcja z dodanym szkieletem kolejnego modułu

Zestawienie Materiałowe będące niezastąpionym źródłem informacji o projekcie jest automatycznie generowane na podstawie informacji zawartych w każdej użytej części. Zawartość BOM, dostępne sumowania, podział na grupy produktowe jest kwestią otwartą i możliwą do skonfigurowania. Więcej o zestawieniach materiałowych w T-Flex CAD można dowiedzieć się m.in. z informacji na stronie www.


Przykładowe zestawienie materiałowe BOM

​Przedstawione możliwości programu w zakresie projektowania konstrukcji modułowych – stanowią jedynie ogólne informacje i są jedynie propozycją wykorzystania oprogramowania T-Flex CAD do tego typu zadań.

  PROJEKTOWANIE NAGROBKÓW OGRODZENIA I BALUSTRADY

Pobierz opis w PDF [KLIK]:
pdf_ico

Sekcja filmowa – Konstrukcje modułowe

PROJEKTOWANIE OGRODZEŃ I BALUSTRAD

Oprogramowanie T-Flex CAD dzięki swojej uniwersalności daje ogromne możliwości projektowania różnego rodzaj elementów, dlatego też coś dla siebie znajdą tu również producenci i konstruktorzy OGRODZEŃ oraz BALUSTRAD.

Specjalnie przygotowane parametryczne prototypy tj. bloki schodowe, podesty czy segmenty balustrady znacznie ułatwiają projektowanie zabudowy. Możliwość wprowadzania zmian na każdym etapie projektowania wraz z aktualizacją elementów zależnych, powoduje wzrost wydajności i konkurencyjności firmy co wymiernie przekłada się na jaj wynik finansowy.

Każdy z przygotowanych prototypów może uwzględniać wszelkie wymagane w firmie typy balustrad i elementy składowe. Otwarta możliwość rozbudowy prototypu daje pewność ciągłej aktualności projektu. Powiązanie projektu z oknem dialogowym parametrów, które możemy w prosty sposób zamodelować wykorzystując narzędzia programu – w dużej mierze wpływa na czytelność projektu oraz uniwersalność jego wykorzystania.


Przykładowy prototyp ogrodzenia/balustrady (okno dialogowe parametrów)

Prosty sposób wstawiania oraz modyfikacji poszczególnych fragmentów zabudowy z poziomu płaszczyzny rysunkowej ogranicza do minimum konieczność dokonywania pomiarów elementów źródłowych oraz zabezpiecza projekt przed późniejszymi zmianami.


 Przykładowy projekt złożeniowy 3D


Fragment dokumentacji produkcyjnej

Projekt Złożeniowy oraz każdy segment balustrady może być zaopatrzony w dokumentację i Zestawienie Materiałowe (BOM) – będące aktualnym spisem użytych w projekcie części. Zestawienia są bardzo ważnym źródłem informacji o projekcie, przydają się zarówno na produkcji, w dziale zamówień czy do szybkiej wyceny materiałowych i roboczych kosztów projektu.

Zarówno dokumentacja jak i BOM aktualizują się automatycznie po wprowadzeniu zmian w projekcie.

  
Przykładowe Zestawienie Materiałowe BOM

Przedstawione możliwości programu w zakresie projektowania ogrodzeń i balustrad – stanowią jedynie ogólne informacje i są jedynie propozycją wykorzystania oprogramowania T-Flex CAD do tego typu zadań.

  KONSTRUKCJE MODUŁOWE

Pobierz opis w PDF [KLIK]:
pdf_ico

Sekcja filmowa – Ogrodzenia i balustrady

MES i DYNAMICSnastępny dział

T-Flex CAD jest w pełni parametrycznym oprogramowaniem do projektowania z szerokim zakresem zastosowania dla większości branż produkcyjnych i projektowych.